Adresa obecního úřadu (vyhledávání):

Adresa obecního úřadu (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem : středa 16.11.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Datum vyvěšení: 9.11.2016 Datum sejmutí: 17.11.2016 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : v pondělí 16.4.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Datum vyvěšení: 9.4.2018 Datum sejmutí: 18.4.2018 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : středa 26.9.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Datum vyvěšení: 19.9.2018 Datum sejmutí:  27.9.2018 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : pondělí 17.12.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Datum vyvěšení: 10.12.2018 Datum sejmutí: 18.12.2018 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : pondělí 26.11.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Datum vyvěšení: 19.11.2018 Datum sejmutí: 27.11.2018 Místní knihovna : Místní knihovna v Proseči pod Ještědem : otevřena každou středu 14:00 - 16:00 hodin. Možno domluvit i jiný termín výpůjčky v kanceláři Obecního úřadu E-mail: knihovna.ppj@seznam.cz Web: http://ppj.knihovna.cz/ Tel: 602 771 080, 482 725 474 Archiv úřední desky : Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. III/2787 a II/278 v úseku Hodkovice n.M.-Český Dub : v neděli 20.9.2015 od 9:30 do 14:00 hodin Datum vyvěšení: 14.9.2015 Datum sejmutí:   21.9.2015 Archiv úřední desky : Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil. č. II/278 v úseku Hodkovice nad Mohelkou - Český Dub : úterý 11.7.2017 (9:30 - 14:00 hodin) čtvrtek 13.7.2017 (9:30 - 14:00 hodin) sobota 15.7.2017 (9:45 - 14:00 hodin) Datum vyvěšení: 21.6.2017 Datum sejmutí:   17.7.2017 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Obec Proseč pod Ještědem poskytuje obyvatelům nad 60 let (včetně) 5 ks nanofiltrů do roušek zdarma. Nanofiltry lze vyzvednou na obecním úřadu nebo volejte: 606 255 928 Oficiální web obce Proseč pod Ještědem : Liberecký kraj podpořil v roce 2019 - částkou 244.466Kč rekonstrukci střechy obecního úřadu z Programu 2.1 obnovy venkova. - částkou 36.225Kč odborný prořez ovocné aleje z Programu 8.2 podpora ochrany přírody a krajiny. - částkou 17.476Kč modernizaci radiového a technického vybavení jednotky požární ochrany z Programu 1.1 podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Cena vodného Cena vodného platná od 1.8.2019:    22,- Kč/m3   Schváleno usnesením č. 087/2019 dne 1.7.2019   Odečty vody se provádějí jednou ročně v měsíci červenci a srpnu.   Úhrada na základě vystavené faktury hotově na pokladně obecního úřadu nebo na účet č. 107-9008920267/0100 Poplatky : Poplatek za psa 2020 poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč                              druhý a každý další pes 100,- Kč splatnost poplatku: do 15.8.2020 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1341 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)   Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: kancelar@ppj.cz Poplatky : Poplatek za komunální odpad dle OZV č. 1/2019 Splatnost poplatku: poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2020 poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2020                                                                                           - 2. splátka do 15.8.2020 poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2020 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa) výše poplatků se neměnila - shodné s rokem 2019  Poplatky : Poplatky / Ceníky : Platba poplatků na bankovní účet č. 19321461/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno+adresa) v.s. pro platbu za odpady: 1340 v.s. pro platbu za psy: 1341 v.s. pro platbu za místní poplatek z pobytu (dle vyhlášky): 1345 v.s. pro platbu nájemného dle smlouvy s obcí: 36132131 nebo hotově: v kanceláři OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu (8-12h, 13-17h) Archiv úřední desky : Důležité informace pro občany (koronavir). Vyhlášený nouzový stav v ČR : do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,  pobytu v přírodě nebo parcích,  cest zpět do místa svého bydliště,  pohřbů do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou dětí do dvou let věku, řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle Všechny informace na www.vlada.cz přímo odkaz zde.   Infolinky KHS LK k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111, 485 253 132 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře. Provozní doba: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30   Infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367 pracují v nonstop režimu 24/7.   Aktuální informace starosty ze dne 20.3.2020 - viz text níže.   DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ SENIORŮM - NÁKUPY A VYZVEDNUTÍ LÉKŮ PRO POTŘEBNÉ Služba je bezplatná na území okresu Liberec pro osamělé seniory starší 65 let, držitele průkazu ZTP a dlouhodobě nemocné. V případě zájmu volejte pro tel. obce Liberecka tel. 608 303 666 - platí pro obce Liberecka v pracovní dny od 8 do 16 hodin   Krizový štáb Libereckého kraje nařizuje od 18 hodin dne 17. března zákazu vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,respirátory či jiné podobné i provizorní pomůcky) do: prostředků veřejné hromadné dopravy provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu sociálních a zdravotnických zařízení sídel orgánů veřejné moci (úřadů) a správních orgánů hasiči, policie (IZS) pošt, lékáren, bank a dalších veřejných míst Důrazně žádáme veřejnost: noste roušky, ústenky nebo alespoň provizorní ochranné prostředky.   Senioři, kteří nemají možnosti oslovit rodinné příslušníky nebo známé mohou požádat zastupitele obce nebo OÚ (tel. 606 255 928) o zajištění nákupu základních potravin a léků. Neváhejte, tak učinit.   Celostátní informační linka 1212 pro občeny v souvislosti s koronavirem.   Z důvodu všeobecného nedostatku ochranných prostředků a z preventivních důvodů může OÚ pro občany objednat výrobu (ušití) náhradních roušek a jejich distribuci. V případě zájmu odeslete SMS na tel. 602 771 080 s požadovaným množstvím.   Možnost rozvozu obědů - Český Dub a okolí, více informací viz leták níže.   Vláda ČR vydává s platností od 14.3.2020 od 6.00h. do 24.3.2020 do 6.00h. krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje - přesné znění zde.   Webové stránky MZČR s informacemi ohledně onemocnění COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/    Vláda ČR vyhlásila 12.3.2020 od 14h. nouzový stav na dobu 30 dnů. Doporučujeme občanům se vyhýbat prostorům s větším počtem lidí. Více informací na stránkách jednotlivých ministerstev. Vyhlášení nouzového stavu zde.   Informace k onemocnění koronavirem naleznete na: http://www.szu.cz http://www.khslbc.cz https://www.khslbc.cz/koronavirus/   Lidé s podezřením na onemocnění virem Covid-19 od 6. března využívat službu testování na virus odběrem krve v domácnosti. Zajištuje ji každý den v době od 7 do 19 hodin Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.

sitemap.xml   gt:0.022   login