Akce 2019 (vyhledávání):

Akce 2019 (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci konání akce:" Rally Bohemia 2019, RZ Rašovka" v termínu 13. 7. 2019 od 9:45 do 19:30 hodin Datum vyvěšení: 5. 6. 2019 Datum sejmutí: 20. 6. 2019 Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O poplatku za komunální odpad : Vyvěšeno: 23.4.2019 Sejmuto: 9.5.2019 Archiv úřední desky : První zasedání okrskové volební komise se koná dne 3. 5. 2019 od 14:30 na Obecním úřadě Proseč pod Ještědem : Vyvěšeno: 30.4.2019 Sejmuto: 6.5.2019 Poplatky : Poplatky : Poplatek za komunální odpad 2019 (OZV č.1/2011 , dodatek č. 2 ) Splatnost poplatku: poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2019 poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2019                                                                                         - 2. splátka do 15.8.2019 poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2019 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa) Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : které se koná dne 15.4.2019 od 18.00 vyvěšeno: 8. 4. 2019 sejmuto:  16.4.2019 Poplatky : Poplatek ze vstupného ohlašovací povinnost 15 dní před konáním akce sazba poplatku: 10% z vybraného vstupného splatnost poplatku: do 15 dnů od skončení akce Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva : pondělí 25.2.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě Datum vyvěšení: 18.2.2019 Datum sejmutí: 26.2.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva : pondělí 1. 7. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě Datum vyvěšení: 24. 6. 2019 Datum sejmutí: 2. 7. 2019 Archiv úřední desky : Nový ceník za svoz KO na rok 2019. Datum vyvěšení: 2.1.2019 Datum sejmutí: 21.3.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Datum vyvěšení: 3. 7. 2019 Datum sejmutí: 19. 7. 2019 Archiv úřední desky : Oprava komunikace, úsek silnice III/2784 Horka - Javorník od 20.5. do 31.5.2019 Datum vyvěšení: 15.5.2019 Datum sejmutí: 30.5.2019   Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity Datum vyvěšení: 3. 7. 2019 Datum sejmutí: 19. 7. 2019 Archiv úřední desky : Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 Datum vyvěšení: 9.5.2019 Datum sejmutí: 27.5.2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí 2019 Datum vyvěšení: 26.4.2019 Datum sejmutí: 27.5.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Rozpočtové změny 2019/1 Datum vyvěšení: 2. 7. 2019 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. : Rok 2019 : Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2019 Informace o 1. dotazník Kastrační program koček                               2. dotazník Čerpání dotací z programu IROP Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě : ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2019 Datum vyvěšení: 8.3.2019 Datum sejmutí: 1.1.2024 Poplatky : Poplatek za psa 2019 poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč                            druhý a každý další pes 100,- Kč splatnost poplatku: do 15.8.2019 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1341 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)   Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: obec_prosecpj@volny.cz Vodovod Javorník, Jiříčkov - Rozbory vody : Rok 2019 Vodovod Proseč - Rozbory vody : Rok 2019 Archiv úřední desky : Návrh rozpočtu na rok 2019 Datum vyvěšení: 27.11.2018 Datum sejmutí: 12.12.2018 Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce : Zápisy ze schůze zastupitelstva 2019 Archiv úřední desky : Schválený rozpočet obce na rok 2019 Datum vyvěšení: 19.12.2018 Usnesení zastupitelstva obce : Usnesení zastupitelstva obce 2019 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : 8. ročník Podještědských divadelních slavnosti se koná 4.-5. října 2019 Více info, předprodej vstupenek viz odkaz: www.divadelnislavnosti.cz Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : ZD Březina nad Jizerou prodává v úterý 23. 7. 2019 od 12 do 16 hodin živé brojlery Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Pozvánka na akci "Tanky jezdí pro hospic" ve dnech 20. -21. 7. 2019. Hospic sv. Zdislavy slaví 10 let. Podpořit hospic můžete : SMS ve tvaru DMS HOSPICZDISLAVY 30 (nebo 60, 90) na telefonní číslo 87 777 nebo na č. ú. 996005329/0800. Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno:27. 3. 2019 Sejmuto: 11.4. 2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání- o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "Vedení 400kV V451/448,TR Babylon - TR Bezděčín" Datum vyvěšení: 17. 7. 2019 Datum sejmutí: 28. 8. 2019 Archiv úřední desky : Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Datum vyvěšení: 5.3.2019 Datum sejmutí: 21.3.2019

sitemap.xml   gt:0.028   login