Akce 2019 (vyhledávání):

Akce 2019 (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O poplatku za komunální odpad : Vyvěšeno: 23.4.2019 Sejmuto: 9.5.2019 Archiv úřední desky : První zasedání okrskové volební komise se koná dne 3. 5. 2019 od 14:30 na Obecním úřadě Proseč pod Ještědem : Vyvěšeno: 30.4.2019 Sejmuto: 6.5.2019 Poplatky : Poplatky : Poplatek za komunální odpad 2019 (OZV č.1/2011 , dodatek č. 2 ) Splatnost poplatku: poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2019 poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2019                                                                                         - 2. splátka do 15.8.2019 poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2019 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa) Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : které se koná dne 15.4.2019 od 18.00 vyvěšeno: 8. 4. 2019 sejmuto:  16.4.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva : pondělí 25.2.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě Datum vyvěšení: 18.2.2019 Datum sejmutí: 26.2.2019 Poplatky : Poplatek ze vstupného ohlašovací povinnost 15 dní před konáním akce sazba poplatku: 10% z vybraného vstupného splatnost poplatku: do 15 dnů od skončení akce Archiv úřední desky : Nový ceník za svoz KO na rok 2019. Datum vyvěšení: 2.1.2019 Datum sejmutí: 21.3.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Oprava komunikace, úsek silnice III/2784 Horka - Javorník od 20.5. do 31.5.2019 Datum vyvěšení: 15.5.2019 Datum sejmutí: 30.5.2019   Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 Datum vyvěšení: 9.5.2019 Datum sejmutí: 27.5.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí 2019 Datum vyvěšení: 26.4.2019 Datum sejmutí: 27.5.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě : ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2019 Datum vyvěšení: 8.3.2019 Datum sejmutí: 1.1.2024 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. : Rok 2019 : Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2019 Informace o 1. dotazník Kastrační program koček                               2. dotazník Čerpání dotací z programu IROP Poplatky : Poplatek za psa 2019 poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč                            druhý a každý další pes 100,- Kč splatnost poplatku: do 15.8.2019 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1341 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)   Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: obec_prosecpj@volny.cz Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Přehled uzavírek v souvislosti s Rally Bohemia 2019 ve dne 12.7 - 14. 7. 2019 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil. č. II/278 v úseku Hodkovice n. M. - Český Dub + s částečnou uzavírkou na sil. č. III/2789 v úseku Domaslavice - Rašovka : 28.4.2019 od 9:30 do 13:00 22.6.2019 od 10:00 do 14:30 Vodovod Javorník, Jiříčkov - Rozbory vody : Rok 2019 Vodovod Proseč - Rozbory vody : Rok 2019 Archiv úřední desky : Návrh rozpočtu na rok 2019 Datum vyvěšení: 27.11.2018 Datum sejmutí: 12.12.2018 Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce : Zápisy ze schůze zastupitelstva 2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Schválený rozpočet obce na rok 2019 Datum vyvěšení: 19.12.2018 Usnesení zastupitelstva obce : Usnesení zastupitelstva obce 2019 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Svatojánská pouť - neděle 23.6.2019 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Program Festivalu Karolíny Světlé - sobota 25.5.2019 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Výlukový jízdní řád a přesunutí zastávky Javorník ve dnech 20.5.-31.5.2019 Vyjádření KORID LK: spoje linky 80 pojedou mezi Č. Dubem a Světlou po „spodní“ silnici III/2783 přes Modlibohov a Dolení Paseky na Hodky, poté zajedou do Světlé, kde se otočí před kostelem a odtud zpět na Hodky. Zastávka Hoření Starý Dub bude přesunuta do provizorní polohy ke křižovatce, zastávky Javorník, Vesec a Jiříčkov nebudou obsluhovány. Obsluha Javorníka bude zajištěna linkou 81, která sem bude zajíždět od Proseče a otáčet se u odbočky k hostinci, kde bude rovněž zřízena provizorní zastávka. Všechny spoje, které pravidelně zajíždějí na Proseč p.J. ve směru od Hodkovic, zajedou cestou zpátky do Javorníka na provizorní zastávku a dále směr Český Dub. V opačném směru všechny spoje, které pravidelně zajíždějí na Proseč p.J. ve směru od Č. Dubu, nejprve zajedou do Javorníka a teprve poté na Proseč (a dále směr Hodkovice/ Liberec).   Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Dětský den v neděli 9. 6. 2019 od 14 hodin na hřišti v Borovičkách na Proseči Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : 8. ročník Podještědských divadelních slavnosti se koná 4.-5. října 2019 Více info, předprodej vstupenek viz odkaz: www.divadelnislavnosti.cz Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v sobotu 8. 6. 2019 V Javorníku ve 12.25 - 12.35 u autobusové zastávku Na Proseči v 14.45 - 14.55 u autobusové zastávky Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Doprodej nosných kuřic v pátek 31.5.2019 ve 13.00 hodin u zastávky na Proseči Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Úplná uzavírka na silnici č. III/2784 v úseku Javorník/Horka od 20.5. do 31.5.2019 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Prodej živých brojlerů v pondělí 3. 6. 2019 od 12 do 16 hodin na halách v Březině.

sitemap.xml   gt:0.013   login