jana kořínkovíá (vyhledávání):

jana kořínkovíá (vyhledávání):

Výbory, komise obce Proseč pod Ještědem Kontrolní výbor: Roman Pavelka Stanislav Poplužník Ing. Pavel Rozkovec Finanční výbor: Pavel Hendrych Bc. Anna Lipská Bc. Robert Dolozim Jan Müller Lukáš Guschl Kulturní komise: Tomáš Schwarz Klára Manychová Jana Kořínková Roman Pavelka Pavel Hendrych   Krizový štáb: Předseda - Petr Prskavec Tajemník - Jana Kořínková Členové - Tomáš Schwarz                Klára Manychová                Roman Pavelka                Jaroslav Starý                Jan Müller                Ing. Pavel Rozkovec                Bc. Anna Lipská                Pavel Hendrych                Jiří Samek                Jarmila Doležalová   Historie obce Proseč pod Ještědem Obec Proseč pod Ještědem tvoří vsi Proseč pod Ještědem, Domaslavice, Horka, Javorník a Padouchov. První zmínka o obci Proseč je činěna v roce 1547, kdy byl za vzpouru proti králi Ferdinandovi I. konfiskovány statky a majetek Adama z Vartenberka ve prospěch panovníka. Zápis v Deskách zemských vypočítává vsi příslušné k „Dubu zámku“ (Český Dub) a mezi nimi i Proseč společně s vesnicemi Padouchovem a Domaslavicemi (Javorník je zmiňován v roce 1548). Panství Český Dub koupil v roce 1552 Jan z Oprštorfu (Oppersdorff) a zápis v Deskách zemských (vklad 1. 12. 1556) opět ve výčtu vsí příslušných k panství jmenuje krom jiných i Proseč. Jan z Oprštorfu se svými mladšími bratry Jiřím (+ 1577) a Vilémem (+ 1588) byl 24. 6. 1554 povýšen do stavu svobodných pánů a obdržel přídomek z Dubu a Frýdštejna.   Když Jan z Oprštorfu v roce 1584 zemřel bezdětný, došlo po zdlouhavém, několikaletém dědickém řízení k situaci, kdy v roce 1589 přešel Český Dub na krátkou dobu na císaře Rudolfa II., ale ten panství vzápětí postoupil Bedřichovi a Jiřímu z Oprštorfu, synovcům zemřelého Jana a synům jeho bratra Jiřího.

sitemap.xml   gt:0.013   login