mikroregion podještědí (vyhledávání):

mikroregion podještědí (vyhledávání):

Nabídka knih, pohledů, průvodců a map : Podještědí s láskou - básně zdarma Nabídka knih, pohledů, průvodců a map : Ochotnické divadlo v Podještědí Cena 295,-Kč Archiv úřední desky : Závěrečný účet za rok 2015 - DSO Podještědí Datum vyvěšení: 5.4.2016 Datum sejmutí:  20.4.2016 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2014 Datum vyvěšení:  4.6.2015 Datum sejmutí:  22.6.2015 DSO Podještědí : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2016 Datum vyvěšení: 22.6.2017   DSO Podještědí : Nesestavení rozpočtu DSO Podještědí na rok 2019 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení: 9.5.2019 Datum sejmutí: 24.5.2019 DSO Podještědí : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení 27.6.2019 Archiv úřední desky : Návrh závěrečného účtu DSO Podještědí za rok 2016 Datum vyvěšení: 24.5.2017 Datum sejmutí:   12.6.2017 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2017 - návrh Datum vyvěšení: 24.5.2018 Datum sejmutí:  11.6.2018 Archiv úřední desky : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podještědí za rok 2017 Datum vyvěšení: 6.6.2018 Datum sejmutí:  22.6.2018 Archiv úřední desky : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení: 21. 6 2019 Datum sejmutí: 8. 7. 2019 Informace GDPR : Informace GDPR Obec jmenuje dle ustanovení čl. 37, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) 2016/679 pověřence pro ochranu osobních (DPO): Název:  Místní akční skupina Podještědí z.s. IČO:       266 60 016 Sídlo:     Nám. B. Smetany 10, 463 43  Český Dub Výkonem funkce DPO pověřen: Ing. Petr Ponikelský tel.: +420 737 291 735 e-mail: dpo@podjestedi.cz Dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

sitemap.xml   gt:0.014   login