Obecní vyhláška (vyhledávání):

Obecní vyhláška (vyhledávání):

Obecní úřad obce Proseč pod Ještědem : Obecní úřad Archiv úřední desky : Obecní úřad Proseč pod Ještědem : RUŠÍ OPATŘENÍ o převařování vody a šetření s vodou. Vodu můžete používat k pití bez převaření. Rozbory vody jsou v pořádku. Děkujeme občanům, že šetřili s vodou. Datum vyvěšení: 7.9.2015 Datum sejmutí:  22.9.2015 Rekonstrukce kapličky Text zpracoval phdr. Jan Mohr, okresní konzervátor, pro Obecní úřad Proseč pod Ještědem Doplnění zápisů týkající se kapličky se zvonicí na obecním pozemku p. p.č. 43 v katastru Proseč pod Ještědem Z vyhledaných písemných materiálů doslovně opisuji: Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Daň z nemovitostí na rok 2016 Datum vyvěšení: 29.4.2016 Datum sejmutí:   30.5.2016 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Finanční úřad pro LK - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2015 Datum vyvěšení: 30.4.2015 Datum sejmutí:     2.6.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Datum vyvěšení: 27.7.2015 Datum sejmutí:   26.8.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod Datum vyvěšení: 20.10.2015 Datum sejmutí:    5.11.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání Datum vyvěšení:  7.9.2015 Datum sejmutí: 26.10.2015 Archiv úřední desky : DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Datum vyvěšení: 11.7.2016 Datum sejmutí:   23.8.2016 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro celý rok 2017 - Havárie inženýrských sítí Datum vyvěšení: 2.1.2017 Datum sejmutí: 17.1.2017 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení o zahájení projednání 2. zprávy o uplatňování územního plánu Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 10.8.2017 Datum sejmutí:   12.9.2017 Archiv úřední desky : Dražební vyhláška Č.j.: 154 EX 88/01-7 Datum vyvěšení: 15.10.2018 Datum sejmutí: 10.12.2018 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno:27. 3. 2019 Sejmuto: 11.4. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno: 2. 4. 2019 Sejmuto: 17. 4. 2019   Archiv úřední desky : VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA : Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území Datum vyvěšení : 17.6.2020 Datum sejmutí  :    3.8.2020 Archiv úřední desky : VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA : STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI v rámci konání cyklistického závodu Datum vyvěšení : 19.6.2020 Datum sejmutí :     7.7.2020 Archiv úřední desky : Usnesení - Dražební vyhláška Datum vyvěšení: 23.11.2016 Datum sejmutí:   26.1.2017 Archiv úřední desky : USNESENÍ (Dražební vyhláška) Datum vyvěšení: 21.6.2017 Datum sejmutí:   25.7.2017 Archiv úřední desky : Dražební vyhláška č.j. 111 EX-6490/12-95 Datum vyvěšení: 17.12.2018 Datum sejmutí: 6.3.2019 Archiv úřední desky : Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška : Opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 8.11.2017 Datum sejmutí:  24.11.2017 Archiv úřední desky : Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška : Návrh opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 15.9.2017 Datum sejmutí:   2.10.2017 Vyhlášky obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - územní plán 2009 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy : Zákaz veškerého odběru povrchových vod Datum vyvěšení: 27.7.2015 Datum sejmutí:   20.10.2015 Archiv úřední desky : Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška Datum vyvěšení: 5.3.2018 Datum sejmutí:   6.4.2018  Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe Datum vyvěšení: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 6.4.2020 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Datum vyvěšení:11.12.2019 Datum sejmutí: 26.12.2019 Archiv úřední desky : Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MZe Datum vyvěšení : 6.4.2020 Datum sejmutí :   7.5.2020 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - záměr prodeje pozemků Datum vyvěšení : 15.5.2020 Datum sejmutí :     1.6.2020 Archiv úřední desky : Krajský úřad Libereckého kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA : Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území Datum vyvěšení: 10.7.2018 Datum sejmutí:   27.8.2018 Archiv úřední desky : Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) Datum vyvěšení: 24.3.2017 Datum sejmutí:   24.5.2017

sitemap.xml   gt:0.014   login