Plesy 2019 (vyhledávání):

Plesy 2019 (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O poplatku za komunální odpad : Vyvěšeno: 23.4.2019 Sejmuto: 9.5.2019 Archiv úřední desky : První zasedání okrskové volební komise se koná dne 3. 5. 2019 od 14:30 na Obecním úřadě Proseč pod Ještědem : Vyvěšeno: 30.4.2019 Sejmuto: 6.5.2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci konání akce:" Rally Bohemia 2019, RZ Rašovka" v termínu 13. 7. 2019 od 9:45 do 19:30 hodin Datum vyvěšení: 5. 6. 2019 Datum sejmutí: 20. 6. 2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce : které se koná dne 15.4.2019 od 18.00 vyvěšeno: 8. 4. 2019 sejmuto:  16.4.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva : pondělí 25.2.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě Datum vyvěšení: 18.2.2019 Datum sejmutí: 26.2.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva : pondělí 1. 7. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě Datum vyvěšení: 24. 6. 2019 Datum sejmutí: 2. 7. 2019 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. : Rok 2019 : Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 01/2019 Informace o 1. dotazník Kastrační program koček                               2. dotazník Čerpání dotací z programu IROP 08/2019 Informace o subjektech Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. Archiv úřední desky : Rozpočtové změny 2019/3 Datum vyvěšení: 20.11.2019 Datum sejmutí: 17.12.2019 Archiv úřední desky : Rozpočtové změny 2019/1 Datum vyvěšení: 2. 7. 2019 Datum sejmutí: 17. 9. 2019 Archiv úřední desky : Rozpočtové změny 2019/2 Datum vyvěšení: 17. 9. 2019 Datum sejmutí: 20.11.2019 Archiv úřední desky : Rozpočtové změny 4/2019 Datum vyvěšení: 16.12.2019 Datum sejmutí: 31.12.2019 Archiv úřední desky : Nový ceník za svoz KO na rok 2019. Datum vyvěšení: 2.1.2019 Datum sejmutí: 21.3.2019 Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Datum vyvěšení: 3. 7. 2019 Datum sejmutí: 19. 7. 2019 Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu Datum vyvěšení: 27.11.2019 Datum sejmutí: 13.12.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16.9.2019 (pondělí) od 18. hodin Datum vyvěšení: 9.9.2019 Datum sejmutí: 17.9.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě : ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2019 Datum vyvěšení: 8.3.2019 Datum sejmutí: 1.1.2024 Archiv úřední desky : Oprava komunikace, úsek silnice III/2784 Horka - Javorník od 20.5. do 31.5.2019 Datum vyvěšení: 15.5.2019 Datum sejmutí: 30.5.2019   Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity Datum vyvěšení: 3. 7. 2019 Datum sejmutí: 19. 7. 2019 Archiv úřední desky : Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 Datum vyvěšení: 9.5.2019 Datum sejmutí: 27.5.2019 Archiv úřední desky : Očkování psů proti vzteklině bude ve středu 2.10.2019 - Javorník 17.30-17.45, Proseč 17.45- 18.00 Datum vyvěšení: 25.9.2019 Datum sejmutí: 3.10.2019 Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru a přepravy KO Datum vyvěšení: 18.11.2019 Datum sejmutí: 4.12.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 21.10.2019 od 18 hodin Datum vyvěšení: 14.10.2019 Datum sejmutí: 22.10.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 16.12.2019 od 18 hodin Datum vyvěšení: 9.12.2019 Datum sejmutí: 17.12.2019 Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 18.11.2019 od 18 hodin Datum vyvěšení: 11.11.2019 Datum sejmutí: 19.11.2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí 2019 Datum vyvěšení: 26.4.2019 Datum sejmutí: 27.5.2019 Archiv úřední desky : Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Proseč pod Ještědem/ Domaslavice 1.10.2019 od 7 do 15 hodin Datum vyvěšení: 25.9.2019 Datum sejmutí: 2.10.2019 Poplatky : Poplatek za komunální odpad dle OZV č. 1/2019 Splatnost poplatku: poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2020 poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2020                                                                                           - 2. splátka do 15.8.2020 poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2020 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa) výše poplatků se neměnila - shodné s rokem 2019  Poplatky : Místní poplatek z pobytu dle OZV č. 05/2019 Vodovod Javorník, Jiříčkov - Rozbory vody : Rok 2019 Vodovod Proseč - Rozbory vody : Rok 2019

sitemap.xml   gt:0.013   login