plesy v Proseči (vyhledávání):

plesy v Proseči (vyhledávání):

Místní knihovna : Místní knihovna v Proseči pod Ještědem : otevřena každou středu 14:00 - 16:00 hodin. Možno domluvit i jiný termín výpůjčky v kanceláři Obecního úřadu E-mail: knihovna.ppj@seznam.cz Web: http://ppj.knihovna.cz/ Tel: 602 771 080, 482 725 474 Archiv úřední desky : Oznámení : Z důvodu vážného nedostatku vody ve vodojemu na Proseči žádáme občany obce Proseč a Domaslavice, aby šetřili s vodou, omezili zalévání, napouštění bazénů !!! Platí od 18.8.2015 do odvolání. Datum vyvěšení: 18.8.2015 Datum sejmutí:    7.9.2015 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Založení facebookového profilu Dovolujeme si Vás upozornit, že na sociální síti Facebook byl založen nový profil pod názvem Život v Proseči pod Ještědem a okolí, který bude složit k informování občanů o novinkách, akcích a fotkách z našich vesnic i okolí.  Kontakt : Účty obce Proseč pod Ještědem KB Liberec : 19321461 / 0100 platby poplatků ze psů a odpadů komunální služby (služby autem SCAM)   ________________________________________________ KB Liberec: 107-9008920267/0100  platby vodného ubytování v Turistické ubytovně v Proseči p.J. Rekonstrukce kapličky Na faře ve Světlé dne 13. června 1883 Fr. Hernych, farář Vidi in visitatione die 22. Junii 1883 *2 Fr. Demel Vidi in visitatione die 6. Maii 1904 – (podpis nečitelný) Vidi in visitatione die 6. Julii 1913 – (bez podpisu) Vzhledem k letopočtu první generální opravy v roce 1826 lze skutečně usuzovat, že kaple byla vystavěna patrně ve 2. polovině 18. století. Na upřesnění letopočtu vystavění výše uvedené kapličky se zvonicí se stále pracuje. Použité materiály: Visitace, farnost Světlá pod Ještědem Soupis křížů, kaplí a soch dosud stojících v Proseči *1 míní se kaple uzavíratelná dveřmi *2 „viděl jsem při biskupské visitaci dne 22. června 1883“ Historie obce Proseč pod Ještědem : O jménu obce Proseč pod Ještědem Jazykovědci činí o významu názvu obce následující výklad. Místní jméno Proseč vzniklo z podstatného jména proseč s významem prosečená cesta („ein durchgehauener Weg“). Proseč nebo prosek znamenalo osadu založenou na proseči nebo na proseku. Místní jméno Prosek je vykládáno odvozením od stejně znějícího podstatného jména s významem „prosekaná cesta v lese, výseka, průklesť, průseč, proseč, prorub, průseka“. Na takové cestě, která vedla přes zalesněný hřbet Ještědu a spojovala Českodubsko s údolím Nisy, vznikla i ves Proseč. V úplném názvu obce je i jméno hory Ještěd. Výklad názvu hory není zcela jednoznačný. Dříve byly činěny pokusy vyložit jméno ze slovanského základu - Jěščěd hypoteticky odvozený od osobního jména Jěšek. V nové době se jazykovědci přiklánějí k názoru, že jméno je předslovanského původu a vykládá se jako označení pro jasanový les.

sitemap.xml   gt:0.014   login