prodej pozemku (vyhledávání):

prodej pozemku (vyhledávání):

Poplatky : Ceník úhrad za zřízení služebnosti pozemku (věcné břemeno) Ceník jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pozemku (věcného břemene) na pozemcích ve vlastnictví obce Proseč pod Ještědem. Archiv úřední desky : Oznámení o schválení záměru : Záměr prodeje pozemku p.p.č. 772/1 kú Javorník u Č. Dubu Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 83 kú Javorník u Č. Dubu Datum vyvěšení: 15.10.2018 Datum sejmutí: 31.10.2018 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Datum vyvěšení: 7.9.2018 Datum sejmutí: 31.12.2019 Archiv úřední desky : ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Datum vyvěšení: 30.11.2017 Datum sejmutí:   26.3.2018 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška o pronajmutí části pozemku p.p.č. 717/1 k.ú. Javorník u Č.Dubu Datum vyvěšení: 2. 7. 2019 Datum sejmutí: 18. 7. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška o pronajmutí pozemku p.p.č. 1184/3 k.ú. Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 2. 7. 2019 Datum sejmutí: 18. 7. 2019 Archiv úřední desky : Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Datum vyvěšení:  2.8.2017 Datum sejmutí:  17.10.2017 Archiv úřední desky : Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Datum vyvěšení: 1.11.2017 Datum sejmutí:   24.1.2018 Archiv úřední desky : Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad Datum vyvěšení: 7.2.2018 Datum sejmutí: 18.4.2018 Rekonstrukce kapličky Číslo popisné 14: Jméno obce a pozemku : Na obecním pozemku Proseč Jméno kříže neb kapličky : Kaple k zavření *1 Popis též : Kaple Nejsvětější Trojice zasvěcená a sloužící spolu k zvonění „Ave Maria“ Nápis též : --------- Založení tétéž a jméno zakladatele : zbudování neznámo, opravení se stalo roku 1826 a roku 1823 Posvěcení tetéž : V době restaurece Nadace tetéž neb vydržování : Obec Proseč Poznamenání : --------- Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2018 Informace o 1. nákladech obce na zřízení štěrkové cesty                               2. specifikace příjezdové komunikace k RD                               3. řešení oznámení o změně využití pozemku                               4. schválení ZO o údržbě komunikací Rekonstrukce kapličky Text zpracoval phdr. Jan Mohr, okresní konzervátor, pro Obecní úřad Proseč pod Ještědem Doplnění zápisů týkající se kapličky se zvonicí na obecním pozemku p. p.č. 43 v katastru Proseč pod Ještědem Z vyhledaných písemných materiálů doslovně opisuji: Informace o obci Proseč pod Ještědem : Údaje o katastrálních územích Druh pozemku k.ú. Proseč p.J. k.ú. Javorník u Č. Dubu území obce orná půda 10,30 ha         183,54 ha         193,84 ha         zahrada 22,93 ha         15,69 ha         38,62 ha         sad 3,38 ha         1,22 ha         4,60 ha         louka 143,27 ha         73,73 ha         217,00 ha         pastvina 30,67 ha         19,01 ha         49,68 ha        

sitemap.xml   gt:0.016   login