rozvoj území (vyhledávání):

rozvoj území (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání Datum vyvěšení:  7.9.2015 Datum sejmutí: 26.10.2015 Archiv úřední desky : Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín Datum vyvěšení: 24. 7. 2019 Datum sejmutí: 28. 8. 2019 Archiv úřední desky : Krajský úřad Libereckého kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA : Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území Datum vyvěšení: 10.7.2018 Datum sejmutí:   27.8.2018 Archiv úřední desky : Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru : platí pro celé území okresu Liberec od 12:00 hod. 6.8.2018 do odvolání Datum vyvěšení: 6.8.2018, 13:30 hod. Datum sejmutí: 13.8.2018, 10:00 hod. Archiv úřední desky : Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru : platí pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou od 14 hodin 20.8.2018 Datum vyvěšení: 20.8.2018, 17:00 hodin Datum sejmutí:   27.8.2018, 10:00 hodin Archiv úřední desky : Oznámení : Vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Javorník u Českého Dubu k veřejnému nahlédnutí Datum vyvěšení: 6.4.2016 Datum sejmutí:   9.5.2016 Archiv úřední desky : Oznámení : Vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Javorník u Českého Dubu k veřejnému nahlédnutí Datum vyvěšení: 3.6.2016 Datum sejmutí:   4.7.2016 Informace o obci Proseč pod Ještědem : Údaje o katastrálních územích Druh pozemku k.ú. Proseč p.J. k.ú. Javorník u Č. Dubu území obce orná půda 10,30 ha         183,54 ha         193,84 ha         zahrada 22,93 ha         15,69 ha         38,62 ha         sad 3,38 ha         1,22 ha         4,60 ha         louka 143,27 ha         73,73 ha         217,00 ha         pastvina 30,67 ha         19,01 ha         49,68 ha        

sitemap.xml   gt:0.013   login