schwarz (vyhledávání):

schwarz (vyhledávání):

Kontakt : Starosta obce Schwarz Tomáš Mobil: +420 606 255 928 E-mail: uradppj@atlas.cz Výbory, komise obce Proseč pod Ještědem Kontrolní výbor: Roman Pavelka Stanislav Poplužník Ing. Pavel Rozkovec Finanční výbor: Pavel Hendrych Bc. Anna Lipská Bc. Robert Dolozim Jan Müller Lukáš Guschl Kulturní komise: Tomáš Schwarz Klára Manychová Jana Kořínková Roman Pavelka Pavel Hendrych   Krizový štáb: Předseda - Petr Prskavec Tajemník - Jana Kořínková Členové - Tomáš Schwarz                Klára Manychová                Roman Pavelka                Jaroslav Starý                Jan Müller                Ing. Pavel Rozkovec                Bc. Anna Lipská                Pavel Hendrych                Jiří Samek                Jarmila Doležalová   Zastupitelstvo obce Proseč pod Ještědem Starosta obce: Schwarz Tomáš tel: 606 255 928 uradppj@atlas.cz Místostarostka obce: Manychová Klára   Zastupitelé: Bc. Dolozim Robert Hendrych Pavel Bc. Lipská Anna Müller Jan Pavelka Roman Poplužník Stanislav Ing. Rozkovec Pavel Předseda kontrolního výboru: Pavelka Roman   Předseda finančního výboru: Hendrych Pavel   Velitel krizového štábu: Petr Prskavec   Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Informace o veřejné sbírce - podpora paní Pacltové Na podporu paní Pacltové, která bohužel musí řešit obtížnou životní situaci založil obecní úřad Proseč pod Ještědem transparentní účet č. 115-8975040287/0100 u KB Liberec, název účtu:  „OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM – sbírka“ (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/obec-prosec-pod-jestedem-sbirka-obec-prosec-pod) Paní Pacltová žije v obci Javorník celý svůj život. Nyní v důchodovém věku, musí řešit opravu rodinného domu po rozsáhlém požáru ze dne 27.3. způsobeném závadou na elektroinstalaci. Před požárem žila v domě sama. Především díky pozornosti sousedů přečkala vše bez újmy na zdraví. Aktuálně paní Pacltová bydlí u svého bratra. Pojišťovna nehradí všechny náklady spojené s likvidací škod bezprostředně po požáru. Obecní úřad tímto oslovuje spoluobčany se žádostí o vyjádření solidarity. Svoji finanční podporu směřujte na uvedený účet. Na pomoci se můžete podílet i osobně, a to na odstranění následků škod tuto sobotu 6.4. (více informací na tel. 606 255 928). Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří pomáhali přímo na místě požáru. Zároveň děkuji i těm, kteří projeví dobrou vůli pomoci druhému následnou podporou. Tomáš Schwarz  starosta obce

sitemap.xml   gt:0.015   login