sdružení obcí podještědí (vyhledávání):

sdružení obcí podještědí (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení: 21. 6 2019 Datum sejmutí: 8. 7. 2019 Archiv úřední desky : Magistrát města Liberec - Oznámení a výzva : Program ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Datum vyvěšení: 19.2.2016 Datum sejmutí:   12.4.2016 Archiv úřední desky : Oznámení a výzva : Program ,,Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Datum vyvěšení: 17.2.2017 Datum sejmutí:    2.5.2017 Nabídka knih, pohledů, průvodců a map : Podještědí s láskou - básně zdarma Nabídka knih, pohledů, průvodců a map : Ochotnické divadlo v Podještědí Cena 295,-Kč Archiv úřední desky : Závěrečný účet za rok 2015 - DSO Podještědí Datum vyvěšení: 5.4.2016 Datum sejmutí:  20.4.2016 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2014 Datum vyvěšení:  4.6.2015 Datum sejmutí:  22.6.2015 DSO Podještědí : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2016 Datum vyvěšení: 22.6.2017   DSO Podještědí : Nesestavení rozpočtu DSO Podještědí na rok 2019 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení: 9.5.2019 Datum sejmutí: 24.5.2019 DSO Podještědí : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení 27.6.2019 Archiv úřední desky : Návrh závěrečného účtu DSO Podještědí za rok 2016 Datum vyvěšení: 24.5.2017 Datum sejmutí:   12.6.2017 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2017 - návrh Datum vyvěšení: 24.5.2018 Datum sejmutí:  11.6.2018 Archiv úřední desky : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podještědí za rok 2017 Datum vyvěšení: 6.6.2018 Datum sejmutí:  22.6.2018 Oficiální web obce Proseč pod Ještědem : Liberecký kraj podpořil v roce 2019 jednotku požární ochrany obce Proseč pod Ještědem modernizaci radiového a technického vybavení částkou 17.476,20 Kč z programu č.1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Informace GDPR : Informace GDPR Obec jmenuje dle ustanovení čl. 37, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) 2016/679 pověřence pro ochranu osobních (DPO): Název:  Místní akční skupina Podještědí z.s. IČO:       266 60 016 Sídlo:     Nám. B. Smetany 10, 463 43  Český Dub Výkonem funkce DPO pověřen: Ing. Petr Ponikelský tel.: +420 737 291 735 e-mail: dpo@podjestedi.cz Dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2017 Informace o třídění odpadu v obci Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 4/2017 Informace o sociálním bydlení v obci Poplatky : Poplatky / Ceníky : Platba poplatků na bankovní účet č. 19321461/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno+adresa) v.s. pro platbu za odpady: 1340 v.s. pro platbu za psi: 1341 v.s. pro platbu za místní poplatek z pobytu (dle vyhlášky): 1345 v.s. pro platbu nájemného dle smlouvy s obcí: 36132131 nebo hotově: v kanceláři OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu (8-12h, 13-17h) Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Předání finančního daru paní Pacltové Dne 6.11. převzala paní Zdeňka Pacltová od starosty a zástupců zastupitelů finanční dar ve výši 80.925Kč, který je vyjádřením podpory 38 dárců, kteří takto přispěli na obnovu jejího rodinného domu zničeného požárem. Díky podpoře rodiny, přátel a spoluobčanů z Javorníka, Proseče i okolních obcí stráví paní Pacltová letošní zimu opět ve svém rodinném domě. Dovolím si zde jménem paní Pacltové i jménem svým ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli finančně nebo se osobně účastnili pomoci při odklízení spáleniště. Poděkování patří těm, kteří nejsou lhostejní a dokáží v dnešní době myslet i na druhé. Tomáš Schwarz Historie obce Proseč pod Ještědem Obec Proseč pod Ještědem tvoří vsi Proseč pod Ještědem, Domaslavice, Horka, Javorník a Padouchov. První zmínka o obci Proseč je činěna v roce 1547, kdy byl za vzpouru proti králi Ferdinandovi I. konfiskovány statky a majetek Adama z Vartenberka ve prospěch panovníka. Zápis v Deskách zemských vypočítává vsi příslušné k „Dubu zámku“ (Český Dub) a mezi nimi i Proseč společně s vesnicemi Padouchovem a Domaslavicemi (Javorník je zmiňován v roce 1548). Panství Český Dub koupil v roce 1552 Jan z Oprštorfu (Oppersdorff) a zápis v Deskách zemských (vklad 1. 12. 1556) opět ve výčtu vsí příslušných k panství jmenuje krom jiných i Proseč. Jan z Oprštorfu se svými mladšími bratry Jiřím (+ 1577) a Vilémem (+ 1588) byl 24. 6. 1554 povýšen do stavu svobodných pánů a obdržel přídomek z Dubu a Frýdštejna.   Když Jan z Oprštorfu v roce 1584 zemřel bezdětný, došlo po zdlouhavém, několikaletém dědickém řízení k situaci, kdy v roce 1589 přešel Český Dub na krátkou dobu na císaře Rudolfa II., ale ten panství vzápětí postoupil Bedřichovi a Jiřímu z Oprštorfu, synovcům zemřelého Jana a synům jeho bratra Jiřího.

sitemap.xml   gt:0.013   login