sdružení obcí podještědí (vyhledávání):

sdružení obcí podještědí (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení: 21. 6 2019 Datum sejmutí: 8. 7. 2019 DSO Podještědí : DSO Podještědí Archiv úřední desky : Magistrát města Liberec - Oznámení a výzva : Program ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Datum vyvěšení: 19.2.2016 Datum sejmutí:   12.4.2016 Archiv úřední desky : Oznámení a výzva : Program ,,Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" Datum vyvěšení: 17.2.2017 Datum sejmutí:    2.5.2017 Nabídka knih, pohledů, průvodců a map : Podještědí s láskou - básně zdarma Nabídka knih, pohledů, průvodců a map : Ochotnické divadlo v Podještědí Cena 295,-Kč Archiv úřední desky : Závěrečný účet za rok 2015 - DSO Podještědí Datum vyvěšení: 5.4.2016 Datum sejmutí:  20.4.2016 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2014 Datum vyvěšení:  4.6.2015 Datum sejmutí:  22.6.2015 DSO Podještědí : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2016 Datum vyvěšení: 22.6.2017   Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2018 Datum vyvěšení: 9.5.2019 Datum sejmutí: 24.5.2019 Archiv úřední desky : Návrh závěrečného účtu DSO Podještědí za rok 2016 Datum vyvěšení: 24.5.2017 Datum sejmutí:   12.6.2017 Archiv úřední desky : Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2017 - návrh Datum vyvěšení: 24.5.2018 Datum sejmutí:  11.6.2018 Archiv úřední desky : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podještědí za rok 2017 Datum vyvěšení: 6.6.2018 Datum sejmutí:  22.6.2018 Oficiální web obce Proseč pod Ještědem : Liberecký kraj podpořil v roce 2018 jednotku požární ochrany obce Proseč pod Ještědem program č.: 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Pořízení technického prostředku JSDH v částce 43.200,- Kč Doplnění osobních ochranných prostředků v částce 13.800,- Kč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2017 Informace o třídění odpadu v obci Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 4/2017 Informace o sociálním bydlení v obci Informace GDPR : Informace GDPR Obec jmenuje dle ustanovení čl. 37, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) 2016/679 pověřence pro ochranu osobních (DPO): Název:  Místní akční skupina Podještědí z.s. IČO:       266 60 016 Sídlo:     Nám. B. Smetany 10, 463 43  Český Dub Výkonem funkce DPO pověřen: Ing. Petr Ponikelský tel.: +420 737 291 735 e-mail: dpo@podjestedi.cz Dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) Historie obce Proseč pod Ještědem Obec Proseč pod Ještědem tvoří vsi Proseč pod Ještědem, Domaslavice, Horka, Javorník a Padouchov. První zmínka o obci Proseč je činěna v roce 1547, kdy byl za vzpouru proti králi Ferdinandovi I. konfiskovány statky a majetek Adama z Vartenberka ve prospěch panovníka. Zápis v Deskách zemských vypočítává vsi příslušné k „Dubu zámku“ (Český Dub) a mezi nimi i Proseč společně s vesnicemi Padouchovem a Domaslavicemi (Javorník je zmiňován v roce 1548). Panství Český Dub koupil v roce 1552 Jan z Oprštorfu (Oppersdorff) a zápis v Deskách zemských (vklad 1. 12. 1556) opět ve výčtu vsí příslušných k panství jmenuje krom jiných i Proseč. Jan z Oprštorfu se svými mladšími bratry Jiřím (+ 1577) a Vilémem (+ 1588) byl 24. 6. 1554 povýšen do stavu svobodných pánů a obdržel přídomek z Dubu a Frýdštejna.   Když Jan z Oprštorfu v roce 1584 zemřel bezdětný, došlo po zdlouhavém, několikaletém dědickém řízení k situaci, kdy v roce 1589 přešel Český Dub na krátkou dobu na císaře Rudolfa II., ale ten panství vzápětí postoupil Bedřichovi a Jiřímu z Oprštorfu, synovcům zemřelého Jana a synům jeho bratra Jiřího. Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Informace o veřejné sbírce - podpora paní Pacltové Na podporu paní Pacltové, která bohužel musí řešit obtížnou životní situaci založil obecní úřad Proseč pod Ještědem transparentní účet č. 115-8975040287/0100 u KB Liberec, název účtu:  „OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM – sbírka“ (https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/obec-prosec-pod-jestedem-sbirka-obec-prosec-pod) Paní Pacltová žije v obci Javorník celý svůj život. Nyní v důchodovém věku, musí řešit opravu rodinného domu po rozsáhlém požáru ze dne 27.3. způsobeném závadou na elektroinstalaci. Před požárem žila v domě sama. Především díky pozornosti sousedů přečkala vše bez újmy na zdraví. Aktuálně paní Pacltová bydlí u svého bratra. Pojišťovna nehradí všechny náklady spojené s likvidací škod bezprostředně po požáru. Obecní úřad tímto oslovuje spoluobčany se žádostí o vyjádření solidarity. Svoji finanční podporu směřujte na uvedený účet. Na pomoci se můžete podílet i osobně, a to na odstranění následků škod tuto sobotu 6.4. (více informací na tel. 606 255 928). Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří pomáhali přímo na místě požáru. Zároveň děkuji i těm, kteří projeví dobrou vůli pomoci druhému následnou podporou. Tomáš Schwarz  starosta obce

sitemap.xml   gt:0.015   login