územní rozhodnutí (vyhledávání):

územní rozhodnutí (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Územní rozhodnutí Babylon - Bezděčín Datum vyvěšení: 19.12.2019 Datum sejmutí: 6.1.2020 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Územní rozhodnutí - vedení 400 kW Babylon- Bezděčín Datum vyvěšení: 10.2.2020 Územní plán obce : Územní studie "Bláto-Chlum-Padouchov" a "Hoření Proseč" Viz odkaz: https://www.liberec.cz/prosec-pod-jestedem/uzemni-studie/ Vyhlášky obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - územní plán 2009 Územní plán obce : Územní plán v právním vztahu po vydání změny č. 1 Archiv úřední desky : Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 2/2015 : Zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Datum vyvěšení: 19.8.2015 Datum sejmutí:    3.9.2015 Archiv úřední desky : Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 1/2015 : Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Datum vyvěšení: 11.8.2015 Datum sejmutí:   19.8.2015 Archiv úřední desky : Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín Datum vyvěšení: 24. 7. 2019 Datum sejmutí: 28. 8. 2019 Archiv úřední desky : Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání- o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "Vedení 400kV V451/448,TR Babylon - TR Bezděčín" Datum vyvěšení: 17. 7. 2019 Datum sejmutí: 28. 8. 2019 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2017 Informace o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí

sitemap.xml   gt:0.02   login