veřejna schuze v dubnu (vyhledávání):

veřejna schuze v dubnu (vyhledávání):

Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce : Zápisy ze schůze zastupitelstva 2018 Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce : Zápisy ze schůze zastupitelstva 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Daň z nemovitostí na rok 2016 Datum vyvěšení: 29.4.2016 Datum sejmutí:   30.5.2016 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Finanční úřad pro LK - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2015 Datum vyvěšení: 30.4.2015 Datum sejmutí:     2.6.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Datum vyvěšení: 27.7.2015 Datum sejmutí:   26.8.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod Datum vyvěšení: 20.10.2015 Datum sejmutí:    5.11.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání Datum vyvěšení:  7.9.2015 Datum sejmutí: 26.10.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro celý rok 2017 - Havárie inženýrských sítí Datum vyvěšení: 2.1.2017 Datum sejmutí: 17.1.2017 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení o zahájení projednání 2. zprávy o uplatňování územního plánu Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 10.8.2017 Datum sejmutí:   12.9.2017 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno:27. 3. 2019 Sejmuto: 11.4. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno: 2. 4. 2019 Sejmuto: 17. 4. 2019   Archiv Veřejné zakázky : Veřejná zakázka malého rozsahu : Rekonstrukce dětského hřiště ,,Nové Borovičky" - nová výzva Archiv Veřejné zakázky : Veřejná zakázka malého rozsahu : Rekonstrukce místní komunikace Proseč pod Ještědem - Javorník u Českého Dubu Archiv úřední desky : Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška : Opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 8.11.2017 Datum sejmutí:  24.11.2017 Archiv úřední desky : Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška : Návrh opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 15.9.2017 Datum sejmutí:   2.10.2017 Vyhlášky obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - územní plán 2009 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy : Zákaz veškerého odběru povrchových vod Datum vyvěšení: 27.7.2015 Datum sejmutí:   20.10.2015 Archiv úřední desky : Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška Datum vyvěšení: 5.3.2018 Datum sejmutí:   6.4.2018  Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe Datum vyvěšení: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Datum vyvěšení:11.12.2019 Datum sejmutí: 26.12.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - prodej pozemku Ovčín Datum vyvěšení: 17.2.2020 Datum sejmutí: Archiv úřední desky : Krajský úřad Libereckého kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA : Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území Datum vyvěšení: 10.7.2018 Datum sejmutí:   27.8.2018 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe, doplnění. Datum vyvěšení: 9. 9. 2019 Datum sejmutí: 31.12.2022 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 14.1.2016 Datum sejmutí:   29.1.2016 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška o pronajmutí části pozemku p.p.č. 717/1 k.ú. Javorník u Č.Dubu Datum vyvěšení: 2. 7. 2019 Datum sejmutí: 18. 7. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška o pronajmutí pozemku p.p.č. 1184/3 k.ú. Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 2. 7. 2019 Datum sejmutí: 18. 7. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci : Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice 2018 neděle 9.9.2018 od 9:45 do 16:00 hodin Datum vyvěšení: 27.8.2018 Datum sejmutí: 10.9.2018 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích Datum vyvěšení: 17.12.2018 Datum sejmutí: 2.1.2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích : místní komunikace spojující Domaslavice - Javorník, k.ú. Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 14.6.2017 Datum sejmutí:   17.7.2017 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Datum vyvěšení: 27.11.2018 Datum sejmutí: 13.12.2018

sitemap.xml   gt:0.012   login