volba starosty (vyhledávání):

volba starosty (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Volba prezidenta České republiky - 2. kolo : Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta Datum vyvěšení: 15.1.2018 Datum sejmutí:  1.2.2018 Archiv úřední desky : Volba prezidenta České republiky - Výsledky hlasování 1. kolo Datum vyvěšení: 13.1.2018 v 16:00 hod. Datum sejmutí:   12.2.2018 Archiv úřední desky : Volba prezidenta České republiky - Výsledky hlasování 2. kolo Datum vyvěšení: 27.1.2018 v 15:30 hod. Datum sejmutí:  12.2.2018 Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce : Zápisy z jednání zastupitelstva z období před květnem 2018 jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce v úřední dny pondělí a středa (8-12h, 13-17h) Usnesení zastupitelstva obce : Usnesení zastupitelstva obce z období před květnem 2018 jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce v úřední dny pondělí a středa (8-12h, 13-17h) Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Předání finančního daru paní Pacltové Dne 6.11. převzala paní Zdeňka Pacltová od starosty a zástupců zastupitelů finanční dar ve výši 80.925Kč, který je vyjádřením podpory 38 dárců, kteří takto přispěli na obnovu jejího rodinného domu zničeného požárem. Díky podpoře rodiny, přátel a spoluobčanů z Javorníka, Proseče i okolních obcí stráví paní Pacltová letošní zimu opět ve svém rodinném domě. Dovolím si zde jménem paní Pacltové i jménem svým ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli finančně nebo se osobně účastnili pomoci při odklízení spáleniště. Poděkování patří těm, kteří nejsou lhostejní a dokáží v dnešní době myslet i na druhé. Tomáš Schwarz

sitemap.xml   gt:0.013   login