vyhláška odpady (vyhledávání):

vyhláška odpady (vyhledávání):

Archiv úřední desky : Poplatky za odpady a psi 2018 Datum vyvěšení: 8.3.2018 Datum sejmutí:  12.6.2018 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Daň z nemovitostí na rok 2016 Datum vyvěšení: 29.4.2016 Datum sejmutí:   30.5.2016 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Finanční úřad pro LK - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2015 Datum vyvěšení: 30.4.2015 Datum sejmutí:     2.6.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Datum vyvěšení: 27.7.2015 Datum sejmutí:   26.8.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod Datum vyvěšení: 20.10.2015 Datum sejmutí:    5.11.2015 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání Datum vyvěšení:  7.9.2015 Datum sejmutí: 26.10.2015 Archiv úřední desky : DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Datum vyvěšení: 11.7.2016 Datum sejmutí:   23.8.2016 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro celý rok 2017 - Havárie inženýrských sítí Datum vyvěšení: 2.1.2017 Datum sejmutí: 17.1.2017 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Oznámení o zahájení projednání 2. zprávy o uplatňování územního plánu Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 10.8.2017 Datum sejmutí:   12.9.2017 Archiv úřední desky : Dražební vyhláška Č.j.: 154 EX 88/01-7 Datum vyvěšení: 15.10.2018 Datum sejmutí: 10.12.2018 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno:27. 3. 2019 Sejmuto: 11.4. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška : Návrh úpravy silničního provozu Vyvěšeno: 2. 4. 2019 Sejmuto: 17. 4. 2019   Poplatky : Poplatky / Ceníky : Platba poplatků na bankovní účet č. 19321461/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno+adresa) v.s. pro platbu za odpady: 1340 v.s. pro platbu za psy: 1341 v.s. pro platbu za místní poplatek z pobytu (dle vyhlášky): 1345 v.s. pro platbu nájemného dle smlouvy s obcí: 36132131 nebo hotově: v kanceláři OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu (8-12h, 13-17h) Archiv úřední desky : Usnesení - Dražební vyhláška Datum vyvěšení: 23.11.2016 Datum sejmutí:   26.1.2017 Archiv úřední desky : USNESENÍ (Dražební vyhláška) Datum vyvěšení: 21.6.2017 Datum sejmutí:   25.7.2017 Archiv úřední desky : Dražební vyhláška č.j. 111 EX-6490/12-95 Datum vyvěšení: 17.12.2018 Datum sejmutí: 6.3.2019 Archiv úřední desky : Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška : Opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 8.11.2017 Datum sejmutí:  24.11.2017 Archiv úřední desky : Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška : Návrh opatření obecné povahy Datum vyvěšení: 15.9.2017 Datum sejmutí:   2.10.2017 Vyhlášky obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - územní plán 2009 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy : Zákaz veškerého odběru povrchových vod Datum vyvěšení: 27.7.2015 Datum sejmutí:   20.10.2015 Archiv úřední desky : Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška Datum vyvěšení: 5.3.2018 Datum sejmutí:   6.4.2018  Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe Datum vyvěšení: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 6.4.2020 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Datum vyvěšení:11.12.2019 Datum sejmutí: 26.12.2019 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MZe Datum vyvěšení : 6.4.2020 Datum sejmutí : Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Veřejná vyhláška - záměr prodeje pozemků Datum vyvěšení : 15.5.2020 Datum sejmutí : Archiv úřední desky : Krajský úřad Libereckého kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA : Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území Datum vyvěšení: 10.7.2018 Datum sejmutí:   27.8.2018 Archiv úřední desky : Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) Datum vyvěšení: 24.3.2017 Datum sejmutí:   24.5.2017 Archiv úřední desky : Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) Datum vyvěšení: 25.4.2017 Datum sejmutí:   14.6.2017 Archiv úřední desky : Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Datum vyvěšení: 3. 7. 2019 Datum sejmutí: 19. 7. 2019 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe, doplnění. Datum vyvěšení: 9. 9. 2019 Datum sejmutí: 6.4.2020

sitemap.xml   gt:0.015   login