Vytani občánků 2020 (vyhledávání):

Vytani občánků 2020 (vyhledávání):

Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě : ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2020 Datum vyvěšení: 27.2.2020 Datum sejmutí: 1.1.2024 Poplatky : Poplatek za psa 2020 poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč                              druhý a každý další pes 100,- Kč splatnost poplatku: do 15.8.2020 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1341 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)   Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: kancelar@ppj.cz Archiv úřední desky : Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 11.2.2020 od 18 hodin Datum vyvěšení: 3.2.2020 Datum sejmutí: 12.2.2020 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Usnesení vlády ČR č.96-99 ze dne 16.3.2020 datum vyvěšení : 17.3.2020 datum sejmutí : Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Usnesení vlády ČR č.109-112 ze dne 19.3.2020 datum vyvěšení : 20.3.2020 datum sejmutí : Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Usnesení vlády ČR č.130-132 ze dne 26.3.2020 Datum vyvěšení : 27.3.2020 Datum sejmutí : Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Usnesení vlády ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020 Datum vyvěšení: 27.3.2020 Datum sejmutí : Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Usnesení vlády ČR č.122 -128 ze dne 23.3.2020 Datum vyvěšení :24.3.2020 Datum sejmutí Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Usnesení vlády ČR č.82 ze dne 14.3.2020 o přijetí krizového opatření Datum vyvěšení : 14.3.2020 Datum sejmutí : Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Nařízení vlády č.83 ze dne 15.3.2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR datum vyvěšení : 16.3.2020 datum sejmutí : Vítání občánků 1.6.2014 : Vítání občánků 1.6.2014 Vítání občánků 6.11.2016 : Vítání občánků 6.11.2016 Vítání občánků 12.4.2015 : Vítání občánků 12.4.2015 Vítání občánků 5.11.2017 : Vítání občánků 5.11.2017 Vítání občánků 5.11.2017 : Vítání občánků 5.11.2017 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2020 - pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích - vodovodním a kanalizačním zařízení. Datum vyvěšení: 19.12.2019 Datum sejmutí: 3.1.2020 Archiv úřední desky : Návrh rozpočtu na rok 2020 Datum vyvěšení: 20.11.2019 Datum sejmutí: 6.12.2019 Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce : Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2020 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : Schválený rozpočet obce na rok 2020 Datum vyvěšení: 30.12.2019 Datum sejmutí: Usnesení zastupitelstva obce : Usnesení zastupitelstva obce 2020 Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Program březen 2020-Česká beseda Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Kalendář akcí na JARO 2020-Lužické hory Aktuality v obci Proseč pod Ještědem : Od 1.1.2020 je možné odevzdat použité kuchyňské oleje k ekologické recyklaci. Pro tento účel je na OÚ k dispozici sběrná nádoba. Poplatky : Poplatek za komunální odpad dle OZV č. 1/2019 Splatnost poplatku: poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2020 poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2020                                                                                           - 2. splátka do 15.8.2020 poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2020 při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa) výše poplatků se neměnila - shodné s rokem 2019  Archiv úřední desky : VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Datum vyvěšení: 15.1.2020 Datum sejmutí: 31.1.2020 Archiv úřední desky : Územní rozhodnutí - vedení 400 kW Babylon- Bezděčín Datum vyvěšení: 10.2.2020 Datum sejmutí: 27.2.2020 Archiv úřední desky : Veřejná vyhláška - záměr prodeje pozemku p.p.č. 1164/2 a p.p.č. 1161/3 k.ú. Proseč pod Ještědem Datum vyvěšení: 17.2.2020 Datum sejmutí: 5.3.2020 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. : Rok 2019 : Výroční zpráva za rok 2019 Vyvěšeno dne: 28.2.2020 Archiv úřední desky : Územní rozhodnutí Babylon - Bezděčín Datum vyvěšení: 19.12.2019 Datum sejmutí: 6.1.2020 Úřední deska obce Proseč pod Ještědem : UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. ČEZ Distribuce a.s Datum vyvěšení: 25.9.2019 Datum sejmutí: 31.3.2020

sitemap.xml   gt:0.013   login