Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Prodej nosných kuřic 14.3.2020

Pravidla pálení bio odpadu

DFXS - Program únor 2020

Naivní divadlo - Program únor 2020

Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru

Od 1.1.2020 je možné odevzdat použité kuchyňské oleje k ekologické recyklaci. Pro tento účel je na OÚ k dispozici sběrná nádoba.

Plesová sezona LK 2020

 Soubory ke stažení:

Změna digitálního vysílání - DVB-T2

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 15.12.2019

Základní rady pro bezpečný provoz biokrbu

Předání finančního daru paní Pacltové

Dne 6.11. převzala paní Zdeňka Pacltová od starosty a zástupců zastupitelů finanční dar ve výši 80.925Kč, který je vyjádřením podpory 38 dárců, kteří takto přispěli na obnovu jejího rodinného domu zničeného požárem. Díky podpoře rodiny, přátel a spoluobčanů z Javorníka, Proseče i okolních obcí stráví paní Pacltová letošní zimu opět ve svém rodinném domě. Dovolím si zde jménem paní Pacltové i jménem svým ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli finančně nebo se osobně účastnili pomoci při odklízení spáleniště. Poděkování patří těm, kteří nejsou lhostejní a dokáží v dnešní době myslet i na druhé. Tomáš Schwarz


Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové

Poděkování pana Pavla Paclta

 Soubory ke stažení:

Bezpečnostní desatero

Upozornění pro vlastníky lesů na nebezpečí kůrovcové kalamity a informace, jak získat finanční pomoc na obnovu lesa.

Založení facebookového profilu

Dovolujeme si Vás upozornit, že na sociální síti Facebook byl založen nový profil pod názvem

Život v Proseči pod Ještědem a okolí, který bude složit k informování občanů o novinkách, akcích a fotkách z našich vesnic i okolí. 

Leták ČEZ - Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi

 Soubory ke stažení:

Nabídka sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami

Pravidla při pálení biologického odpadu

Nabídka - Terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nabídka služby - Přeprava seniorů

Sběrný box na elektroodpad

Umístěn na Obecním úřadě Proseč p.J.

sitemap.xml   gt:0.098   login