Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Souhlas dopravního úřadu s úplnou uzavírkou na sil. č. II/278 v úseku Hodkovice n. M. - Český Dub + s částečnou uzavírkou na sil. č. III/2789 v úseku Domaslavice - Rašovka

28.4.2019 od 9:30 do 13:00
22.6.2019 od 10:00 do 14:30

Svatojánská pouť - neděle 23.6.2019

Kominictví KRYŠTOF: kontrola a čištění komínů - pondělí 1.7. 2019 a úterý 2.7.2019

Objednávky na telefonním čísle 602 111 632
 Soubory ke stažení:

Prodej kuřic

 Soubory ke stažení:

Líhnutí drůbeže-Hobby chov Nymburk nabízí kuřátka: stáří 1 - 10 týdnů, cena 40 - 140 Kč/ks

Objednávky na telefonu 725 306 474

Informace k následujícím opravám krajské komunikace Javorník/Horka

Informace Bc.Miroslava Iry, provozníhio ředitele Silnice LK, a.s.:
 "V rámci úplné uzavírky komunikace byla v minulých dnech realizována plošná oprava krytu vozovky strojně na šířku jízdního pásu.
Současně následuje lokální oprava výtluků v obrusné (ložní) vrstvy v 25. týdnu, kdy současně nyní probíhá i oprava výtluků v krytu vozovky na silnici Křižany – Žibřidice.
Oprava povrchu mikrokoberce metodou Patch /turbo/ je v této lokalitě plánována na 26.-27.týden.
Současně bude probíhat úklid a obnova zpevněných krajnic a obnova napojení v místě stávajících vjezdů, tento týden počínaje."

Slavnost žehnání kříže - v sobotu 29. června 2019 od 16 hodin v Javorníku

srdečně zvou rodáci a přátelé Javorníka, folklórní soubor Horačky a obec Proseč pod Ještědem

Páter církve Římskokatolické Miroslav Maňásek slavnostně požehná obnovenému historickému kříži.

Přehled uzavírek v souvislosti s Rally Bohemia 2019 ve dne 12.7 - 14. 7. 2019

Nabídka letní kurzů: letní intenzivní doučování

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Založení facebookového profilu

Dovolujeme si Vás upozornit, že na sociální síti Facebook byl založen nový profil pod názvem

Život v Proseči pod Ještědem a okolí, který bude složit k informování občanů o novinkách, akcích a fotkách z našich vesnic i okolí. 

Nabídka zaměstnání

 Soubory ke stažení:

Informace o veřejné sbírce - podpora paní Pacltové

Na podporu paní Pacltové, která bohužel musí řešit obtížnou životní situaci založil obecní úřad Proseč pod Ještědem transparentní účet č. 115-8975040287/0100 u KB Liberec, název účtu:  „OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM – sbírka“

(https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/obec-prosec-pod-jestedem-sbirka-obec-prosec-pod)

Paní Pacltová žije v obci Javorník celý svůj život. Nyní v důchodovém věku, musí řešit opravu rodinného domu po rozsáhlém požáru ze dne 27.3. způsobeném závadou na elektroinstalaci. Před požárem žila v domě sama. Především díky pozornosti sousedů přečkala vše bez újmy na zdraví. Aktuálně paní Pacltová bydlí u svého bratra. Pojišťovna nehradí všechny náklady spojené s likvidací škod bezprostředně po požáru.

Obecní úřad tímto oslovuje spoluobčany se žádostí o vyjádření solidarity. Svoji finanční podporu směřujte na uvedený účet. Na pomoci se můžete podílet i osobně, a to na odstranění následků škod tuto sobotu 6.4. (více informací na tel. 606 255 928).

Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří pomáhali přímo na místě požáru.

Zároveň děkuji i těm, kteří projeví dobrou vůli pomoci druhému následnou podporou.

 

Tomáš Schwarz

   starosta obce

Poděkování pana Pavla Paclta

 Soubory ke stažení:

8. ročník Podještědských divadelních slavnosti se koná 4.-5. října 2019

Více info, předprodej vstupenek viz odkaz: www.divadelnislavnosti.cz

Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019. Splatnost daně z nemovitých věcí. Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí.

Informace o odstávce visuté lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov-Ještěd (trať č. 900)

Ve dnech od 1. dubna do 20. června 2019 bude přerušen provoz visuté lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov-Ještěd (trať 900). Účelem této odstávky je pravidelná revize a navíc také rekonstrukce elektrického zařízení spojeného s výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení.

 

Vzdělávací cyklus jak pečovat o své blízké

Úprava jízdního řádů autobusové linky č.81

Od 1.1.2019 dochází k úpravě jízdního řádu linky 81 Český Dub - Hodkovic n.Moh. - Liberec. Změna spočívá v propojení ranních spojů s odjezdem v 4:25 z Českého Dubu přes Proseč p.J. a Vlčetín do Hodkovic a s odjezdem v 4:45 z Hodkovic přes Jeřmanice a Dlouhý Most do Liberce do přímé trasy, tzn. při cestě z Českého Dubu / Proseče p.J. / Vlčetína do Liberce odpadne přestup v Hodkovicích. Více informací u KORID LK.

Změny jízdních řádů na autobusových linkách

Leták ČEZ - Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi

 Soubory ke stažení:

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1.7.2018

Nabídka sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami

Pravidla při pálení biologického odpadu

Nabídka - Terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nabídka služby - Přeprava seniorů

Sběrný box na elektroodpad

Umístěn na Obecním úřadě Proseč p.J.

sitemap.xml   gt:0.125   login