Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Informace o veřejné sbírce - podpora paní Pacltové

Na podporu paní Pacltové, která bohužel musí řešit obtížnou životní situaci založil obecní úřad Proseč pod Ještědem transparentní účet č. 115-8975040287/0100 u KB Liberec, název účtu:  „OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM – sbírka“

(https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/obec-prosec-pod-jestedem-sbirka-obec-prosec-pod)

Paní Pacltová žije v obci Javorník celý svůj život. Nyní v důchodovém věku, musí řešit opravu rodinného domu po rozsáhlém požáru ze dne 27.3. způsobeném závadou na elektroinstalaci. Před požárem žila v domě sama. Především díky pozornosti sousedů přečkala vše bez újmy na zdraví. Aktuálně paní Pacltová bydlí u svého bratra. Pojišťovna nehradí všechny náklady spojené s likvidací škod bezprostředně po požáru.

Obecní úřad tímto oslovuje spoluobčany se žádostí o vyjádření solidarity. Svoji finanční podporu směřujte na uvedený účet. Na pomoci se můžete podílet i osobně, a to na odstranění následků škod tuto sobotu 6.4. (více informací na tel. 606 255 928).

Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří pomáhali přímo na místě požáru.

Zároveň děkuji i těm, kteří projeví dobrou vůli pomoci druhému následnou podporou.

 

Tomáš Schwarz

   starosta obce

Poděkování pana Paclta

 

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 27. března  zasáhla naši rodinu  tragická událost. Po obědě mi volala máma, že shořel ´Javorník´. Místo, kam jezdíme na chalupu. Místo, kde se narodil můj táta...Ale hlavně domov mé tety Zdeňky, která tam žije celý svůj život a ani na Vánoce se jí nechce k nám do Hradiště.

 

Počáteční zděšení a ´konec světa´ vystřídal vděk všem, kteří pomáhali během požáru i po něm. Taková vlna solidarity, která se spustila v dalších dnech a vyvrcholila tuto sobotu, celou naši rodinu nesmírně dojala. Lidé známí i neznámí začali nabízet pomoc (finanční, materiální a dokonce i střechu nad hlavou). V sobotu přišlo pomáhat bourat a uklízet snad 40 lidí - přátel, známých, ale i lidí, které jsme viděli poprvé v životě (včetně nebojácného a pracovitého klučiny Kryštofa).

 

Chtěl bych jménem celé rodiny poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a stále podílí na obnově našeho domečku - Romanu Pavelkovi, panu starostovi Schwarzovi, panu Prskavcovi, dobrovolným hasičům z Proseče a okolních obcí, hasičům z HZS Libereckého kraje, příbuzným, kamarádům, lidem z Javorníku, Proseče a okolních vesnic.

 

Pavel Paclt

Prodej nosných kuřic a krůt

pátek 26.4. 2019 ve 13.00 hodin u autobusové zastávky na Proseči

Program Festivalu Karolíny Světlé

Sobota 25. 5. 2019

Sbírka textilu a jiných potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov

Prosíme občany, aby veškěré oblečení bylo zabaleno, nejlépe v igelitových pytlích. Ostatní předměty v krabicích tak, aby nebyly poškozeny při následné přepravě. Děkujeme.

Informace o plánované opravě komunikace č. II/2784 v úseku Javorník-Horka.

Komunikace je v majetku Libereckého kraje a za její stav zodpovídá KSSLK p.o.

K původně naplánované celoplošné opravě svršku komunikace na 12/2018 nedošlo vzhledem k nepříznivému počasí. Do konce 03/2019 probíhala na KSSLK p.o.  "tvorba a upřesňování Provozně výrobního plánu pro letošní rok a současně i Plánu velkoplošných oprav krytů vozovek v rámci Libereckého kraje po postupném odeznívání zimního období." Vzhledem k reálnému stavu komunikace nakonec Silnice LK a.s. přislíbila provedení opravy komunikace v úseku Horka-Javorník do konce 04/2019.  Oprava nebude provedena plošně v celé délce komunikace, nýbrž nový povrch bude realizován pouze úsekově (v celé šíři vozovky) v součtu délky max. 600 m. Na ostatních úsecích budou výtluky opraveny lokálně tzn. tryskováním. Tento způsob je zvolen z důvodu úspory finančních prostředků vzhledem k zahájení prací na projektu celkové rekonstrukce této komunikace v úseku Starý Dub – Světlá p. Ještědem, který má řešit kompletní rekonstrukci (včetně propustků, svodidel, příkopů, zpevněných ploch pro zastávky autobusů, atd.). Výhled kompletní realizace tohoto projektu je dle sdělení KSSLK p.o. 2-4 roky.

Informace o odstávce visuté lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov-Ještěd (trať č. 900)

Ve dnech od 1. dubna do 20. června 2019 bude přerušen provoz visuté lanové dráhy Liberec-Horní Hanychov-Ještěd (trať 900). Účelem této odstávky je pravidelná revize a navíc také rekonstrukce elektrického zařízení spojeného s výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení.

 

Vzdělávací cyklus jak pečovat o své blízké

Úprava jízdního řádů autobusové linky č.81

Od 1.1.2019 dochází k úpravě jízdního řádu linky 81 Český Dub - Hodkovic n.Moh. - Liberec. Změna spočívá v propojení ranních spojů s odjezdem v 4:25 z Českého Dubu přes Proseč p.J. a Vlčetín do Hodkovic a s odjezdem v 4:45 z Hodkovic přes Jeřmanice a Dlouhý Most do Liberce do přímé trasy, tzn. při cestě z Českého Dubu / Proseče p.J. / Vlčetína do Liberce odpadne přestup v Hodkovicích. Více informací u KORID LK.

Změny jízdních řádů na autobusových linkách

Leták ČEZ - Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi

 Soubory ke stažení:

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1.7.2018

Nabídka sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami

Pravidla při pálení biologického odpadu

Nabídka - Terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nabídka služby - Přeprava seniorů

Sběrný box na elektroodpad

Umístěn na Obecním úřadě Proseč p.J.

sitemap.xml   gt:0.038   login