Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Prodej brojlerů - ZD Březina nad Jizerou - úterý 6.10.2020

Obec Proseč pod Ještědem poskytuje obyvatelům nad 60 let (včetně) 5 ks nanofiltrů do roušek zdarma. Nanofiltry lze vyzvednou na obecním úřadu nebo volejte: 606 255 928

Úpravy stávajícího výlukového jízdního řádu na lince 80 (Javorník) platné od 1.9.2020

Další vybrané spoje budou na této lince v pracovní dny vedeny už z Liberce (odjezdy v 15:30 a 18:45).
A v pracovní dny vybrané spoje budou zajíždět z Hodek do Doleních Pasek a opačně (odjezdy z Hodek v 13:14 a 16:09, zpět z Doleních Pasek v 13:18 a 16:13) z důvodu návaznosti na linku 270 od Stráže p. Ralskem a Osečné. Tyto spoje nebudou zajíždět na Hoření Paseky a Semerink.

Nabídka stabilního zaměstnání

Lenka Holubičková: Hrobům v dáli - otisk 1. světové války na Českodubsku

chystá se kniha - upoutávka

 Soubory ke stažení:

Výlukové jízdní řády k uzavírce silnice Liberec -Výpřež

platné od 20.7.2020 do 12.12.2020

Od 1.1.2020 je možné odevzdat použité kuchyňské oleje k ekologické recyklaci. Pro tento účel je na OÚ k dispozici sběrná nádoba.

Předání finančního daru paní Pacltové

Dne 6.11. převzala paní Zdeňka Pacltová od starosty a zástupců zastupitelů finanční dar ve výši 80.925Kč, který je vyjádřením podpory 38 dárců, kteří takto přispěli na obnovu jejího rodinného domu zničeného požárem. Díky podpoře rodiny, přátel a spoluobčanů z Javorníka, Proseče i okolních obcí stráví paní Pacltová letošní zimu opět ve svém rodinném domě. Dovolím si zde jménem paní Pacltové i jménem svým ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli finančně nebo se osobně účastnili pomoci při odklízení spáleniště. Poděkování patří těm, kteří nejsou lhostejní a dokáží v dnešní době myslet i na druhé. Tomáš Schwarz


Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové
Předání finančního daru paní Pacltové

Poděkování pana Pavla Paclta

 Soubory ke stažení:

Bezpečnostní desatero

Upozornění pro vlastníky lesů na nebezpečí kůrovcové kalamity a informace, jak získat finanční pomoc na obnovu lesa.

Leták ČEZ - Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi

 Soubory ke stažení:

Sběrný box na elektroodpad

Umístěn na Obecním úřadě Proseč p.J.

sitemap.xml   gt:0.11   login