Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Aktuality v obci Proseč pod Ještědem

Změny jízdních řádů na autobusových linkách

Oprava silnice III/2784 Horka - Javorník

Vzhledem k současnému vývoji a předpovědi počasí v následujících dnech, nebude v letošním roce /od 3.12. do 15.12.2018/ realizována původně plánovaná celoplošná oprava povrchu vozovky sil. III/2784 Horka – Javorník, na které bylo vydáno Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky č.j.MML252769/18-OD/Fri CJ MML258522/18 ze dne 26.11.2018 vč. stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích. Předpoklad realizace jaro 2019.

Advent 2018

Leták ČEZ - Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi

 Soubory ke stažení:

Informace ke změnám ve vydávání cestovních pasů a občanských průkazů od 1.7.2018

Nabídka sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami

Pravidla při pálení biologického odpadu

Nabídka - Terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby

Nabídka služby - Přeprava seniorů

Sběrný box na elektroodpad

Umístěn na Obecním úřadě Proseč p.J.

sitemap.xml   gt:0.036   login