Archiv úřední desky

Archiv úřední desky

VYROZUMĚNÍ o místě a termínu konání školení pro zapisovatele, předsedu a místopředsedu okrskové volební komise obce Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení : 9.9.2020

Datum sejmutí : 29.9.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení : 9.9.2020

Datum sejmutí :  23.9.2020

Rozpočtové změny 2020/2

Datum vyvěšení : 30.6.2020

Datum sejmutí :   23.9.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem, které se koná
dne 21.9.2020(pondělí) od 17 hodin

Datum vyvěšení : 14.9.2020

Datum sejmutí :   22.9.2020

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje

Datum vyvěšení : 3.9.2020

Datum sejmutí :  21.9.2020

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED
v roce 2020

Datum vyvěšení : 11.8.2020

Datum sejmutí :     9.9.2020

 Soubory ke stažení:

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení : 15.5.2020

Datum sejmutí :     9.9.2020

Informace o počtu a sídle volebního okrsku
pro konání voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje

Datum vyvěšení : 18.8.2020

Datum sejmutí :     3.9.2020

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Datum vyvěšení : 17.8.2020

Datum sejmutí :   31.8.2020

NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE

Datum vyvěšení : 23.7.2020

Datum sejmutí :   31.8.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení : 17.6.2020

Datum sejmutí  :    3.8.2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2019

Datum vložení : 10.6.2020

Datum sejmutí : 13.7.2020

Opatření obecné povahy - Usnesení vlády Č R ze dne 5.6.2020 o ochraně vnitřních hranic ČR podle čl.25 odst.1 Schengenského hraničního kodexu

Datum vyvěšení : 8.6.2020

Datum sejmutí :   8.7.2020

Důležité informace pro občany - ochranné prostředky (koronavir)

Ochranné roušky (bavlněné), ústenky a desinfekce na ruce - vše k dispozici na OÚ nebo v obchodu potravin na Proseči. V případě zájmu mohou být doručeny - volejte tel. 602 771 080 nebo 606 255 928.

OÚ může zajistit nákup léků a potravin pro seniory - v případě zájmu volejte tel. 602 771 080 nebo 606 255 928.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI v rámci konání cyklistického závodu

Datum vyvěšení : 19.6.2020

Datum sejmutí :     7.7.2020

Rozpočtové změny 2020/1

Datum vyvěšení : 15.5.2020

Datum sejmutí :   30.6.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem, které se koná dne 29.6.2020 (pondělí) od 18.00 hod.

Datum vyvěšení : 22.6.2020

Datum sejmutí :   30.6.2020

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MZe

Datum vyvěšení : 6.4.2020

Datum sejmutí :   7.5.2020

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Podještědí za rok 2019

Datum vyvěšení : 8.6.2020

Datum sejmutí : 23.6.2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Datum vyvěšení : 29.5.2020

Datum sejmutí :   15.6.2020

 Soubory ke stažení:

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Proseč pod Ještědem
za rok 2019

Datum vyvěšení : 29.5.2020

Datum sejmutí :   15.6.2020

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

konání akce Rally Bohemia 2020, RZ Rašovka

Datum vyvěšení : 28.5.2020

Datum sejmutí :   15.6.2020

Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 25.5.2020

Datum vyvěšení : 26.5.2020

Datum sejmutí :     8.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Datum vyvěšení: 15.5.2020

Datum sejmutí:     1.6.2020

Veřejná vyhláška - záměr prodeje pozemku p.č. 1164/1 k.ú. Proseč p. Ještědem

Datum vyvěšení : 15.5.2020

Datum sejmutí :     1.6.2020

Veřejná vyhláška - záměr prodeje pozemků

Datum vyvěšení : 15.5.2020

Datum sejmutí :     1.6.2020

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020

 Datum vyvěšení : 27.4.2020

 Datum sejmutí :   27.5.2020

Důležité informace o platných nařízeních vlády ČR v souvislosti s koronavirem

Nařízení vlády ČR platná od 11.5.2020 - viz níže.

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem

Opatření vlády ČR ze dne 4.5.2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Datum vyvěšení : 5.5.2020

Datum sejmutí : 26.5.2020

Nařízení hejtmana KÚ LK - regulační opatření v dopravě

datum vyvěšení : 16.3.2020

datum sejmutí : 19.5.2020

Důležité informace pro občany (koronavir).

Vyhlášený nouzový stav v ČR :

do dne 11. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 •  pobytu v přírodě nebo parcích,
 •  cest zpět do místa svého bydliště,
 •  pohřbů

do dne 11. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám pobývajícím na území České republiky

 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné
od 31. března 2020 od 00:00 hod. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou
 • dětí do dvou let věku,
 • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle
Všechny informace na www.vlada.cz přímo odkaz zde.
 

Infolinky KHS LK k problematice výskytu koronaviru:

485 253 111, 485 253 132 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře.

Provozní doba: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30

 

Infolinky Státního zdravotního ústavu:

724 810 106, 725 191 367 pracují v nonstop režimu 24/7.

 

Aktuální informace starosty ze dne 20.3.2020 - viz text níže.

 

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ SENIORŮM - NÁKUPY A VYZVEDNUTÍ LÉKŮ PRO POTŘEBNÉ

Služba je bezplatná na území okresu Liberec pro osamělé seniory starší 65 let, držitele průkazu ZTP a dlouhodobě nemocné. V případě zájmu volejte pro tel. obce Liberecka tel. 608 303 666

- platí pro obce Liberecka v pracovní dny od 8 do 16 hodin

 

Krizový štáb Libereckého kraje nařizuje od 18 hodin dne 17. března zákazu vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,respirátory či jiné podobné i provizorní pomůcky) do:

 • prostředků veřejné hromadné dopravy
 • provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu
 • sociálních a zdravotnických zařízení
 • sídel orgánů veřejné moci (úřadů) a správních orgánů
 • hasiči, policie (IZS)
 • pošt, lékáren, bank
 • a dalších veřejných míst

Důrazně žádáme veřejnost: noste roušky, ústenky nebo alespoň provizorní ochranné prostředky.

 

Senioři, kteří nemají možnosti oslovit rodinné příslušníky nebo známé mohou požádat zastupitele obce nebo OÚ (tel. 606 255 928) o zajištění nákupu základních potravin a léků. Neváhejte, tak učinit.

 

Celostátní informační linka 1212 pro občeny v souvislosti s koronavirem.

 

Z důvodu všeobecného nedostatku ochranných prostředků a z preventivních důvodů může OÚ pro občany objednat výrobu (ušití) náhradních roušek a jejich distribuci. V případě zájmu odeslete SMS na tel. 602 771 080 s požadovaným množstvím.

 

Možnost rozvozu obědů - Český Dub a okolí, více informací viz leták níže.

 

Vláda ČR vydává s platností od 14.3.2020 od 6.00h. do 24.3.2020 do 6.00h. krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje - přesné znění zde.

 

Webové stránky MZČR s informacemi ohledně onemocnění COVID-19: https://koronavirus.mzcr.cz/ 

 

Vláda ČR vyhlásila 12.3.2020 od 14h. nouzový stav na dobu 30 dnů.

Doporučujeme občanům se vyhýbat prostorům s větším počtem lidí.

Více informací na stránkách jednotlivých ministerstev. Vyhlášení nouzového stavu zde.

 

Informace k onemocnění koronavirem naleznete na:

http://www.szu.cz

http://www.khslbc.cz

https://www.khslbc.cz/koronavirus/

 

Lidé s podezřením na onemocnění virem Covid-19 od 6. března využívat službu testování na virus odběrem krve v domácnosti. Zajištuje ji každý den v době od 7 do 19 hodin Krajská nemocnice Liberec ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.

Dobrovolníci pomáhají seniorům - Liberecko

Informační letáčky - koronavirus x respirační onemocnění


Informační letáčky - koronavirus x respirační onemocnění
Informační letáčky - koronavirus x respirační onemocnění

Jak správně použít ústní roušku.

Důležité informace - nouzový stav v ČR

Vláda ČR rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020
Nová nařízení vlády ČR platná od 11.5.2020 - viz níže.

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Datum vyvěšení : 27.4.2020

Datum sejmutí : 15.5.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 193-198

Datum vyvěšení : 24.4.2020

Datum sejmutí  : 15.5.2020

Usnesení vlády ČR z 26.3.2020 o přijetí krizového opatření

Datum vložení : 30.3.2020

Datum sejmutí : 15.5.2020

Usnesení vlády ČR č.122 -128 ze dne 23.3.2020

Datum vyvěšení : 24.3.2020

Datum sejmutí : 15.5.2020

Usnesení vlády ČR č.109-112 ze dne 19.3.2020

datum vyvěšení : 20.3.2020

datum sejmutí : 15.5.2020

Usnesení vlády ČR č.96-99 ze dne 16.3.2020

datum vyvěšení : 17.3.2020

datum sejmutí : 15.5.2020

Nařízení vlády č.83 ze dne 15.3.2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR

datum vyvěšení : 16.3.2020

datum sejmutí : 15.5.2020

Nařízení Vlády ČR č.84-90 o přijetí krizového opatření

Datum vyvěšení : 14.3.2020

Datum sejmutí: 15.5.2020

Usnesení vlády ČR č.82 ze dne 14.3.2020 o přijetí krizového opatření

Datum vyvěšení : 14.3.2020

Datum sejmutí : 15.5.2020

Vyhlášení nouzového stavu na území ČR

Datum vyvěšení: 13.3.2020

Datum sejmutí: 15.5.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vyvěšení: 17.12.2019

Datum sejmutí: 15.5.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

dne 13.5.2020(středa) v sále sokolovny na Proseči pod Ještědem

Datum vyvěšení : 6.5.2020

Datum sejmutí : 14.5.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4.2020

Vyvěšeno dne : 9.4.2020

Sejmuto dne : 24.4.2020

Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu do 30.4.2020.

Vyvěšeno dne : 9.4.2020

Sejmuto dne :   24.4.020

Usnesení vlády ČR č. 150 - 153 ze dne 6.4.2020

Datum vyvěšení : 7.4.2020

Datum sejmutí : 24.4.2020

Usnesení vlády ČR č. 143 ze dne 31.3.2020

Datum vyvěšení : 31.3.2020

Datum sejmutí :   24.4.2020

Usnesení vlády ČR č. 140-142 ze dne 30.3.2020

Datum vyvěšení : 31.3.2020

Datum sejmutí :   24.4.2020

Usnesení vlády ČR č.133-137 ze dne 27.3.2020

Datum vyvěšení : 27.3.2020

Datum sejmutí :   24.4.2020

Usnesení vlády ČR č.130-132 ze dne 26.3.2020

Datum vyvěšení : 27.3.2020

Datum sejmutí :   24.4.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe, doplnění.

Datum vyvěšení: 9. 9. 2019

Datum sejmutí: 6.4.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe

Datum vyvěšení: 4. 4. 2019

Datum sejmutí: 6.4.2020

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. ČEZ Distribuce a.s

Datum vyvěšení: 25.9.2019

Datum sejmutí: 31.3.2020

 Soubory ke stažení:

Veřejná vyhláška - záměr prodeje pozemku p.p.č. 1164/2 a p.p.č. 1161/3 k.ú. Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 17.2.2020

Datum sejmutí: 5.3.2020

Územní rozhodnutí - vedení 400 kW Babylon- Bezděčín

Datum vyvěšení: 10.2.2020

Datum sejmutí: 27.2.2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 11.2.2020 od 18 hodin

Datum vyvěšení: 3.2.2020

Datum sejmutí: 12.2.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 15.1.2020

Datum sejmutí: 31.1.2020

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na celý rok 2020 - pro případy odstraňování havárií na inženýrských sítích - vodovodním a kanalizačním zařízení.

Datum vyvěšení: 19.12.2019

Datum sejmutí: 3.1.2020

Územní rozhodnutí Babylon - Bezděčín

Datum vyvěšení: 19.12.2019

Datum sejmutí: 6.1.2020

ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Datum vyvěšení: 7.9.2018

Datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočtové změny 4/2019

Datum vyvěšení: 16.12.2019

Datum sejmutí: 31.12.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení:11.12.2019

Datum sejmutí: 26.12.2019

Rozpočtové změny 2019/3

Datum vyvěšení: 20.11.2019

Datum sejmutí: 17.12.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 25.11.2019

Datum sejmutí: 17.12.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 16.12.2019 od 18 hodin

Datum vyvěšení: 9.12.2019

Datum sejmutí: 17.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Datum vyvěšení: 27.11.2019

Datum sejmutí: 13.12.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Datum vyvěšení: 20.11.2019

Datum sejmutí: 6.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru a přepravy KO

Datum vyvěšení: 18.11.2019

Datum sejmutí: 4.12.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 5. 8. 2019

Datum sejmutí: 25.11.2019

Rozpočtové změny 2019/2

Datum vyvěšení: 17. 9. 2019

Datum sejmutí: 20.11.2019

Veřejná vyhláška - obec Proseč pod Ještědem oznamuje záměr pronajmout prostory v budově č.p. 25, Proseč pod Ještědem pro obchod potravin.

Datum vyvěšení: 11. 9. 2019

Datum sejmutí: 19.11.2019

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na pozici zaměstnance územního samosprávného celku

Datum vyvěšení: 18.10.2019

Datum sejmutí: 19.11.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 18.11.2019 od 18 hodin

Datum vyvěšení: 11.11.2019

Datum sejmutí: 19.11.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 22.10.2019

Datum sejmutí: 6.11.2019

Veřejná vyhláška - obec Proseč pod Ještědem oznamuje záměr pronajmout prostory v budově č.p. 43 Javorník

Datum vyvěšení: 30.9.2019

Datum sejmutí: 8.11.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 21.10.2019 od 18 hodin

Datum vyvěšení: 14.10.2019

Datum sejmutí: 22.10.2019

 Soubory ke stažení:

Veřejná vyhláška - obec Proseč pod Ještědem oznamuje záměr prodat pozemek p.č. 782/22 K.ú. Javorník u Č. Dubu

Datum vyvěšení: 1.10.2019

Datum sejmutí: 16.10.2019

Veřejná vyhláška - obec Proseč pod Ještědem oznamuje záměr prodat pozemek p.č. 717/26 k.ú.Javorník u Č.Dubu

Datum vyvěšení: 1.10.2019

Datum sejmutí: 16.10.2019

Očkování psů proti vzteklině bude ve středu 2.10.2019 - Javorník 17.30-17.45, Proseč 17.45- 18.00

Datum vyvěšení: 25.9.2019

Datum sejmutí: 3.10.2019

Pozvánka na veřejné představení aktualizace dokumentu regionální surovinová politika Libereckého kraje

Datum vyvěšení: 11. 9. 2019

Datum sejmutí: 2. 10. 2019

 Soubory ke stažení:

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Proseč pod Ještědem/ Domaslavice 1.10.2019 od 7 do 15 hodin

Datum vyvěšení: 25.9.2019

Datum sejmutí: 2.10.2019

Vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady řízení "Vedení 400 kV V 451/448, TR Babylon - TR Bezděčín"

Datum vyvěšení: 10. 9. 2019

Datum sejmutí: 26.10.2019

Rozpočtové změny 2019/1

Datum vyvěšení: 2. 7. 2019

Datum sejmutí: 17. 9. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16.9.2019 (pondělí) od 18. hodin

Datum vyvěšení: 9.9.2019

Datum sejmutí: 17.9.2019

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín

Datum vyvěšení: 24. 7. 2019

Datum sejmutí: 28. 8. 2019

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání- o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "Vedení 400kV V451/448,TR Babylon - TR Bezděčín"

Datum vyvěšení: 17. 7. 2019

Datum sejmutí: 28. 8. 2019

Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Datum vyvěšení: 9. 8. 2019

Datum sejmutí: 26. 8. 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Datum vyvěšení: 10.5.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Datum vyvěšení: 3. 7. 2019

Datum sejmutí: 19. 7. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Datum vyvěšení: 3. 7. 2019

Datum sejmutí: 19. 7. 2019

Veřejná vyhláška o pronajmutí pozemku p.p.č. 1184/3 k.ú. Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 2. 7. 2019

Datum sejmutí: 18. 7. 2019

Veřejná vyhláška o pronajmutí části pozemku p.p.č. 717/1 k.ú. Javorník u Č.Dubu

Datum vyvěšení: 2. 7. 2019

Datum sejmutí: 18. 7. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Podještědí za rok 2018

Datum vyvěšení: 21. 6 2019

Datum sejmutí: 8. 7. 2019

Oprava komunikace, úsek silnice III/2784 Horka - Javorník od 20.5. do 31.5.2019

Datum vyvěšení: 15.5.2019

Datum sejmutí: 30.5.2019

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

pondělí 1. 7. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě

Datum vyvěšení: 24. 6. 2019

Datum sejmutí: 2. 7. 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Datum vyvěšení: 19.12.2018

Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci konání akce:" Rally Bohemia 2019, RZ Rašovka" v termínu 13. 7. 2019 od 9:45 do 19:30 hodin

Datum vyvěšení: 5. 6. 2019

Datum sejmutí: 20. 6. 2019

Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu v místě sjezdu z p. p. č. 23/2 v k. ú. Proseč pod Ještědem na silnici ev. č. III/2789

Datum vyvěšení: 24. 5. 2019

Datum sejmutí: 10. 6. 2019

Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu Starý Dub - Domaslavice

Datum vyvěšení : 24. 5. 2019

Datum sejmutí: 10. 6. 2019

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za kalendářní rok 2018

Datum vyvěšení: 2.5.2019
Datum sejmutí: 3.6.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019

Datum vyvěšení: 9.5.2019
Datum sejmutí: 27.5.2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Datum vyvěšení: 9.4.2019

Datum sejmutí: 27.5.2019

Veřejná vyhláška - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí 2019

Datum vyvěšení: 26.4.2019
Datum sejmutí: 27.5.2019

Závěrečný účet za rok 2018

Datum vyvěšení: 10. 5. 2019

Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2018

Datum vyvěšení: 9.5.2019

Datum sejmutí: 24.5.2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum vyvěšení: 23.5.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 O poplatku za komunální odpad

Vyvěšeno: 23.4.2019
Sejmuto: 9.5.2019

První zasedání okrskové volební komise se koná dne 3. 5. 2019 od 14:30 na Obecním úřadě Proseč pod Ještědem

Vyvěšeno: 30.4.2019
Sejmuto: 6.5.2019

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

Vyvěšeno: 2. 4. 2019

Sejmuto: 17. 4. 2019

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

které se koná dne 15.4.2019 od 18.00

vyvěšeno: 8. 4. 2019

sejmuto:  16.4.2019

Veřejná vyhláška

Návrh úpravy silničního provozu

Vyvěšeno:27. 3. 2019

Sejmuto: 11.4. 2019

Nový ceník za svoz KO na rok 2019.

Datum vyvěšení: 2.1.2019

Datum sejmutí: 21.3.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Datum vyvěšení: 5.3.2019

Datum sejmutí: 21.3.2019

Dražební vyhláška č.j. 111 EX-6490/12-95

Datum vyvěšení: 17.12.2018

Datum sejmutí: 6.3.2019

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.8.2018

Datum vyvěšení: 27.8.2018

Datum sejmutí:   1.1.2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

pondělí 25.2.2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě

Datum vyvěšení: 18.2.2019

Datum sejmutí: 26.2.2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích

Datum vyvěšení: 17.12.2018

Datum sejmutí: 2.1.2019

Rozpočtové změny 2018/5

Datum vyvěšení: 17.12.2018

Datum sejmutí: 31.12.2018

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

Datum vyvěšení: 19.9.2018

Datum sejmutí:  19.12.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

pondělí 17.12.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Datum vyvěšení: 10.12.2018

Datum sejmutí: 18.12.2018

Rozpočtové změny 2018/4

Datum vyvěšení: 27.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

Datum vyvěšení: 27.11.2018

Datum sejmutí: 12.12.2018

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vyvěšení: 27.11.2018

Datum sejmutí: 13.12.2018

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Horka - Javorník

Datum vyvěšení: 27.11.2018

Datum sejmutí: 13.12.2018

Dražební vyhláška Č.j.: 154 EX 88/01-7

Datum vyvěšení: 15.10.2018

Datum sejmutí: 10.12.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

pondělí 26.11.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Datum vyvěšení: 19.11.2018

Datum sejmutí: 27.11.2018

Rozpočtové změny 2018/3

Datum vyvěšení: 1.10.2018

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení: 7.9.2018

Datum sejmutí: 16.11.2018

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 10. 11. 2018
Javorník (ubývalé školy) 12:25 - 12:35 hod.
Proseč p. J. (u krámu) 14:45 - 14:55 hod.

Datum vyvěšení: 24.10.2018

Datum sejmutí:  12.11.2018

Oznámení o schválení záměru

Záměr prodeje pozemku p.p.č. 772/1 kú Javorník u Č. Dubu
Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 83 kú Javorník u Č. Dubu

Datum vyvěšení: 15.10.2018

Datum sejmutí: 31.10.2018

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

středa 31. 10. 2018 od 18 hodin

Datum vyvěšení: 24.10.2018

Datum sejmutí:  1.11.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 6.10.2018

Datum sejmutí:  22.10.2018

Kontejner na odpad

bude přistaven v sobotu 13.10.2018
Proseč p. J. (u autobusové zastávky) 8:00 - 11:00 hod.
Javorník (na křižovatce k hospodě) 8:30 - 11:00 hod.

Datum vyvěšení: 1.10.2018

Datum sejmutí:  15.10.2018

Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy k přihlášení zájemců o pracovní poměr úředníka územního samosprávného celku obce Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 13.9.2018

Datum sejmutí: 10.10.2018

Volby do zastupitelstva obce - Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 19.9.2018

Datum sejmutí:   8.10.2018

Volby do zastupitelstva obce - Oznámení - 1. zasedání okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 6.9.2018

Datum sejmutí: 8.10.2018

Volby do zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Datum vyvěšení: 21.8.2018

Datum sejmutí:  8.10.2018

Stanovení počtu zastupitelů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022

Datum vyvěšení: 18.6.2018

Datum sejmutí:  8.10.2018

Rozpočtové změny 2018/2

Datum vyvěšení: 18.6.2018

Datum sejmutí:  1.10.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 26.9.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Datum vyvěšení: 19.9.2018

Datum sejmutí:  27.9.2018

Očkování psů proti vzteklině

čtvrtek 20.9.2018
Javorník 17:15 - 17:25 hod.
Proseč 17:30 - 17:45 hod.

Datum vyvěšení: 5.9.2018

Datum sejmutí:  21.9.2018

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

Datum vyvěšení: 12.6.2018

Datum sejmutí:   12.9.2018

Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

platí od 14 hodin dne 24.8.2018

Datum vyvěšení: 27.8.2018

Datum sejmutí:  12.9.2018

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice 2018
neděle 9.9.2018 od 9:45 do 16:00 hodin

Datum vyvěšení: 27.8.2018

Datum sejmutí: 10.9.2018

Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

platí pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou od 14 hodin 20.8.2018

Datum vyvěšení: 20.8.2018, 17:00 hodin

Datum sejmutí:   27.8.2018, 10:00 hodin

Krajský úřad Libereckého kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 10.7.2018

Datum sejmutí:   27.8.2018

Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

platí od 14:00 hodin dne 10.8.2018

Datum vyvěšení: 13.8.3018

Datum sejmutí:   20.8.2018

Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

platí pro celé území okresu Liberec od 12:00 hod. 6.8.2018 do odvolání

Datum vyvěšení: 6.8.2018, 13:30 hod.

Datum sejmutí: 13.8.2018, 10:00 hod.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podještědí za rok 2017

Datum vyvěšení: 6.6.2018

Datum sejmutí:  22.6.2018

Rozpočtové změny 2018/1

Datum vyvěšení: 23.5.2018

Datum sejmutí:  18.6.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 13.6.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 6.6.2018

Datum sejmutí:  14.6.2018

Poplatky za odpady a psi 2018

Datum vyvěšení: 8.3.2018

Datum sejmutí:  12.6.2018

 Soubory ke stažení:

Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2017 - návrh

Datum vyvěšení: 24.5.2018

Datum sejmutí:  11.6.2018

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

v sobotu 9.6.2018
Javorník (u bývalé školy) 12:25 - 12:35 hod.
Proseč p. J. (u krámu) 14:45 - 14:55 hod.

Datum vyvěšení: 18.5.2018

Datum sejmutí:   11.6.2018

Daň z nemovitostí na rok 2018

Datum vyvěšení: 26.4.2018

Datum sejmutí:   29.5.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Datum vyvěšení: 6.4.2018

Datum sejmutí: 23.5.2018

Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh

Datum vyvěšení: 6.4.2018

Datum sejmutí:  23.5.2018

Rozpočet na rok 2018

Datum vyvěšení: 20.12.2017

Datum sejmutí:  23.5.2018

 Soubory ke stažení:

Rozpočtové změny 2017/3

Datum vyvěšení: 18.12.2017

Datum sejmutí:   23.5.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 16.5.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 9.5.2018

Datum sejmutí:  17.5.2018

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

čtvrtek 10.5.2018 od 7:00 do 19:00 hodin

Datum vyvěšení: 23.4.2018

Datum sejmutí:   11.5.2018

Dopravní omezení v sobotu 28.4.2018 od 8:30 do 16:00 hodin z důvodu konání cyklistického závodu

Datum vyvěšení: 9.4.2018

Datum sejmutí: 30.4.2018

Kontejner na odpad

bude přistaven v sobotu 21.4.2018
Proseč p. J. u autobusové zastávky (8:00 - 11:00 hod.)
Javorník na křižovatce k hospodě (8:30 - 11:00 hod.)

Datum vyvěšení: 9.4.2018

Datum sejmutí: 23.4.2018

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad

Datum vyvěšení: 7.2.2018

Datum sejmutí: 18.4.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

v pondělí 16.4.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Datum vyvěšení: 9.4.2018

Datum sejmutí: 18.4.2018

Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 5.3.2018

Datum sejmutí:   6.4.2018 

ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Datum vyvěšení: 30.11.2017

Datum sejmutí:   26.3.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

pondělí 5.3.2018 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 21.2.2018

Datum sejmutí:   6.3.2018

Nařízení Státní veterinární správy

Zrušení nařízení č. j. SVS/2017/021415-L ze dne 15.2.2017 - mor včelího plodu

Datum vyvěšení: 15.2.2018

Datum sejmutí:    5.3.2018

Volba prezidenta České republiky - Výsledky hlasování 2. kolo

Datum vyvěšení: 27.1.2018 v 15:30 hod.

Datum sejmutí:  12.2.2018

Volba prezidenta České republiky - Výsledky hlasování 1. kolo

Datum vyvěšení: 13.1.2018 v 16:00 hod.

Datum sejmutí:   12.2.2018

Volba prezidenta České republiky - 2. kolo

Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

Datum vyvěšení: 15.1.2018

Datum sejmutí:  1.2.2018

Finanční úřad Liberec - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018

Datum vyvěšení: 10.1.2018

Datum sejmutí:   1.2.2018

Volby prezidenta České republiky

První zasedání okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 18.12.2017

Datum sejmutí: 1.2.2018

Volby prezidenta České republiky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Datum vyvěšení: 27.11.2017

Datum sejmutí: 1.2.2018

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad

Datum vyvěšení: 1.11.2017

Datum sejmutí:   24.1.2018

Volby prezidenta České republiky

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

Datum vyvěšení: 22.12.2017

Datum sejmutí:   15.1.2018

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro celý rok 2018

Datum vyvěšení: 18.12.2017

Datum sejmutí:   3.1.2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

pátek 15.12.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 8.12.2017

Datum sejmutí:  18.12.2017

Rozpočtové změny 2017/2

Datum vyvěšení: 30.11.2017

Datum sejmutí:   18.12.2017

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Datum vyvěšení: 13.11.2017

Datum sejmutí:   15.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Datum vyvěšení: 30.11.2017

Datum sejmutí:   15.12.2017

Rozpočtové změny 2017/1

Datum vyvěšení: 23.6.2017

Datum sejmutí:   30.11.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 29.11.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 22.11.2017

Datum sejmutí:   30.11.2017

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 8.11.2017

Datum sejmutí:  24.11.2017

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení: 19.9.2017

Datum sejmutí: 16.11.2017

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

úterý 14.11.2017 od 7:30 do 15:30 hodin

Datum vyvěšení: 2.11.2017

Datum sejmutí:  15.11.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledky hlasování - Obec Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 21.10.2017 v 17:00 hod.

Datum sejmutí:   6.11.2017

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 4.11.2017
Javorník (u bývalé školy) 12:25 - 12:35 hodin
Proseč (u krámu) 14:45 - 14:55 hodin

Datum vyvěšení: 2.10.2017

Datum sejmutí:   6.11.2017

Oznámení o záměru obce prodat, koupit pozemky

Datum vyvěšení: 17.10.2017

Datum sejmutí:    2.11.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 5.10.2017

Datum sejmutí:  23.10.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

První zasedání okrskové volební komise

Datum vyvěšení: 25.9.2017

Datum sejmutí:  23.10.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Datum vyvěšení: 4.9.2017

Datum sejmutí: 23.10.2017

Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad

Datum vyvěšení:  2.8.2017

Datum sejmutí:  17.10.2017

Kontejner na odpad

bude přistaven v sobotu 14.10.2017
Proseč pod Ještědem (u autobusové zastávky) 8:00 - 11:00 hodin
Javorník (na křižovatce k hospodě) 8:30 - 11:00 hodin

Datum vyvěšení: 2.10.2017

Datum sejmutí:  16.10.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 11.10.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 4.10.2017

Datum sejmutí:  12.10.2017

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 15.9.2017

Datum sejmutí:   2.10.2017

Očkování psů proti vzteklině

ve čtvrtek 21.9.2017
Javorník (křižovatka u Pavelků) 16.15 - 16.25 hod.
Proseč p. J. (u autobusové zastávky) 16.30 - 16.45 hod.

Datum vyvěšení: 5.9.2017

Datum sejmutí:  22.9.2017

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Revize katastru nemovitostí kú Javorník u Českého Dubu v termínu 15.9.2017 - 30.9.2018

Datum vyvěšení: 11.7.2017

Datum sejmutí:   13.9.2017

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení projednání 2. zprávy o uplatňování územního plánu Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 10.8.2017

Datum sejmutí:   12.9.2017

 Soubory ke stažení:

Oznámení o zveřejnění Opatření obecné povahy, kterým se vydává 1. změna územního plánu Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 3.8.2017

Datum sejmutí:  21.8.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Zrušení nařízení č.j. SVS/2016/077235-L ze dne 30.6.2016 - mor včelího plodu


Datum vyvěšení: 31.7.2017

Datum sejmutí:   15.8.2017


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 2.8.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 20.7.2017

Datum sejmutí:   3.8.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Zrušení nařízení č.j. SVS/2016/082648-L ze dne 12.7.2016 - mor včelího plodu

Datum vyvěšení: 17.7.2017

Datum sejmutí:   1.8.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Zrušení nařízení č.j. SVS/2016/077214-L ze dne 30.6.2016 - mor včelího plodu

Datum vyvěšení: 12.7.2017

Datum sejmutí:   31.7.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Zrušení nařízení č.j. SVS/2016/056276-L ze dne 13.5.2016 - mor včelího plodu

Datum vyvěšení: 12.7.2017

Datum sejmutí:   31.7.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Zrušení nařízení č.j. SVS/2016/054681-L ze dne 12.5.2016 - mor včelího plodu

Datum vyvěšení: 12.7.2017

Datum sejmutí:   31.7.2017

USNESENÍ (Dražební vyhláška)

Datum vyvěšení: 21.6.2017

Datum sejmutí:   25.7.2017

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil. č. II/278 v úseku Hodkovice nad Mohelkou - Český Dub

úterý 11.7.2017 (9:30 - 14:00 hodin)
čtvrtek 13.7.2017 (9:30 - 14:00 hodin)
sobota 15.7.2017 (9:45 - 14:00 hodin)

Datum vyvěšení: 21.6.2017

Datum sejmutí:   17.7.2017

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

místní komunikace spojující Domaslavice - Javorník, k.ú. Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 14.6.2017

Datum sejmutí:   17.7.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 21.6.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 14.6.2017

Datum sejmutí:   22.6.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

úterý 20.6.2017 od 7:00 do 18:00 hodin
v části obce Horka a Javorník

Datum vyvěšení: 22.5.2017

Datum sejmutí:   21.6.2017

Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška)

Datum vyvěšení: 25.4.2017

Datum sejmutí:   14.6.2017

Návrh závěrečného účtu DSO Podještědí za rok 2016

Datum vyvěšení: 24.5.2017

Datum sejmutí:   12.6.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

čtvrtek 1.6.2017 od 7:00 do 19:00 hodin
v části obce Horka a Padouchov

Datum vyvěšení: 2.5.2017

Datum sejmutí:   2.6.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 31.5.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 24.5.2017

Datum sejmutí:   1.6.2017

Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška)

Datum vyvěšení: 24.3.2017

Datum sejmutí:   24.5.2017

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 13.5.2017
Javorník (u bývalé školy) 12:25 - 12:35 hod.
Proseč p. J. (u krámu) 14:45 - 14:55 hod.

Datum vyvěšení: 24.4.2017

Datum sejmutí:   15.5.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

středa 3.5.2017 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 26.4.2017

Datum sejmutí:    4.5.2017

Oznámení - Opakované veřejné projednání 1.změny územního plánu Proseč pod Ještědem

ve středu 26.4.2017 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 14.3.2017

Datum sejmutí:    4.5.2017

Oznámení a výzva

Program ,,Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Datum vyvěšení: 17.2.2017

Datum sejmutí:    2.5.2017

Závěrečný účet za rok 2016

Datum vyvěšení: 10.4.2017

Datum sejmutí:   25.4.2017

Kontejner na odpad

bude přistaven v sobotu 22. 4. 2017
Proseč p.J. 8:00 - 11:00 u autobusové zastávky
Javorník 8:30 - 11:00 na křižovatce k hospodě

Datum vyvěšení: 7.4.2017

Datum sejmutí: 24.4.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

středa 5.4.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 29.3.2017

Datum sejmutí:    6.4.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) č.j. SVS/2017/021138-L ze dne 14.2.2017, včetně změn č.j. SVS/2017/031809-L ze dne 10.3.2017

Datum vyvěšení: 20.3.2017

Datum sejmutí:    5.4.2017

Rozpočet 2017

Datum vyvěšení: 13.3.2017

Datum sejmutí:   29.3.2017

 Soubory ke stažení:

Nařízení Státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) č.j. SVS/2017/018145-L ze dne 8.2.2017, včetně změn č.j. SVS/029117-L ze dne 3.3.2017

Datum vyvěšení: 10.3.2017

Datum sejmutí:   27.3.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/021138-L ze dne 8.2.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aivární influenzy (ptačí chřipky)

Datum vyvěšení: 10.3.2017

Datum sejmutí:   20.3.2017

Exekuční příkaz

Datum vyvěšení: 28.2.2017

Datum sejmutí:   15.3.2017

Nařízení Státní veterinární správy

Změna ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/018145-L ze dne 8.2.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)

Datum vyvěšení: 3.3.2017

Datum sejmutí: 10.3.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 8.3.2017 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 1.3.2017

Datum sejmutí:   9.3.2017

Pozvánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva Proseč pod Ještědem

středa 1.3.2017 od 17 hodin, restaurace Javorka Javorník u Č. Dubu

Datum vyvěšení: 17.2.2017

Datum sejmutí:    2.3.2017

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

kú Světlá pod Ještědem

Datum vyvěšení: 15.2.2017

Datum sejmutí:    3.3.2017

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)

Ruprechtice, kód KÚ 682144 Liberecký kraj

Datum vyvěšení: 15.2.2017

Datum sejmutí:   3.3.2017

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky)

Janův Důl, kód KÚ 682241 Liberecký kraj

Datum vyvěšení: 8.2.2017

Datum sejmutí: 24.2.2017

Finanční úřad Liberec - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017

Datum vyvěšení: 16.1.2017

Datum sejmutí:    2.2.2017

Usnesení - Dražební vyhláška

Datum vyvěšení: 23.11.2016

Datum sejmutí:   26.1.2017

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro celý rok 2017 - Havárie inženýrských sítí

Datum vyvěšení: 2.1.2017

Datum sejmutí: 17.1.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 14.12.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 7.12.2016

Datum sejmutí: 15.12.2016

Návrh rozpočtu 2017 - Obec Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 25.11.2016

Datum sejmutí:   12.12.2016

Oznámení o zahájení řízení o 1. změně územního plánu Proseč pod Ještědem

v pondělí 21.11.2016 od 16 hodin v zasedací místnosti OÚ Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 7.10.2016

Datum sejmutí: 30.11.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

středa 16.11.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Datum vyvěšení: 9.11.2016

Datum sejmutí: 17.11.2016

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení:  7.9.2016

Datum sejmutí: 16.11.2016

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

v sobotu 12.11.2016
Javorník (u bývalé školy) 12:25 - 12:35 hod.
Proseč p.J. (u krámu) 14:45 - 14:55 hod.

Datum vyvěšení: 12.10.2016

Datum sejmutí:   14.11.2016

Kontejner na odpad

bude přistaven v sobotu 22.10.2016
Proseč p.J. (u autobusové zastávky) 8:00 - 11:00
Javorník (na křižovatce k hospodě) 8:30 - 11:00

Datum vyvěšení: 27.9.2016

Datum sejmutí: 24.10.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 19.10.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 12.10.2016

Datum sejmutí:   20.10.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

ve čtvrtek 20.10.2016 v části obce Javorník v místě výlepu oznámení

Datum vyvěšení: 12.9.2016

Datum sejmutí:  21.10.2016

Volby do Senátu Parlamentu České Republiky 7. - 8. října 2016
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České Republiky 14. - 15. října 2016

Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 21.9.2016

Datum sejmutí   17.10.2016

Volby do Senátu Parlamentu České Republiky 7.- 8. října 2016

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Datum vyvěšení: 22.8.2016

Datum sejmutí:  17.10.2016

Volby do Zastupitelstva kraje 7.- 8. října 2016

Oznámení o době a místě konání voleb

Datum vyvěšení: 21.9.2016

Datum sejmutí: 12.10.2016

Očkování psů proti vzteklině

ve středu 5.10.2016
Javorník 17:15 -17:25
Proseč p.J. 17:30 - 17:45

Datum vyvěšení: 12.9.2016

Datum sejmutí:   6.10.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 14.9.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 7.9.2016

Datum sejmutí: 15.9.2016

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Datum vyvěšení: 11.7.2016

Datum sejmutí:   23.8.2016

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Datum vyvěšení: 13.7.2016

Datum sejmutí:   29.7.2016

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Datum vyvěšení: 1.7.2016

Datum sejmutí: 18.7.2016

Oznámení

Vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území Javorník u Českého Dubu k veřejnému nahlédnutí

Datum vyvěšení: 3.6.2016

Datum sejmutí:   4.7.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 22.6.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 15.6.2016

Datum sejmutí:   23.6.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

Datum vyvěšení: 27.5.2016

Datum sejmutí:   13.6.2016

Vyhlášení záměru o prodeji nemovitosti v majetku obce

pozemek p.p.č. 489/4 kú Javorník u Českého Dubu

Datum vyvěšení: 19.5.2016

Datum sejmutí:   6.6.2016

Nařízení státní veterinární správy

mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Libereckém kraji

Datum vyvěšení: 13.5.2016

Datum sejmutí:   30.5.2016

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitostí na rok 2016

Datum vyvěšení: 29.4.2016

Datum sejmutí:   30.5.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 18.5.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 11.5.2016

Datum sejmutí:   19.5.2016

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sobota 14.5.2016
Javorník (u bývalé školy) 12:25 - 12:35 hod.
Proseč p.J. (u krámu) 14:45 - 14:55 hod.

Datum vyvěšení: 15.4.2016

Datum sejmutí:   16.5.2016

 Soubory ke stažení:

Oznámení

Vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
v katastrálním území Javorník u Českého Dubu k veřejnému nahlédnutí

Datum vyvěšení: 6.4.2016

Datum sejmutí:   9.5.2016

Závěrečný účet za rok 2015 - Obec Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 6.4.2016

Datum sejmutí: 21.4.2016

 Soubory ke stažení:

Závěrečný účet za rok 2015 - DSO Podještědí

Datum vyvěšení: 5.4.2016

Datum sejmutí:  20.4.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

středa 13.4.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 6.4.2016

Datum sejmutí: 14.4.2016

Magistrát města Liberec - Oznámení a výzva

Program ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Datum vyvěšení: 19.2.2016

Datum sejmutí:   12.4.2016

Vyhlášení záměru o prodeji nemovitosti v majetku obce

pozemek p.p.č.1183/11 a 1183/12 kú Proseč p.J.

Datum vyvěšení: 25.3.2016

Datum sejmutí:   11.4.2016

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Datum vyvěšení: 7.10.2015

Datum sejmutí:   31.3.2016

Upozornění CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí

Datum vyvěšení: 29.1.2016

Datum sejmutí:   29.2.2016

 Soubory ke stažení:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 24.2.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 15.2.2016

Datum sejmutí:   25.2.2016

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou - Zápis do první třídy

v pátek 5.2.2016 od 13.30h do 16.30h

Datum vyvěšení: 13.1.2016

Datum sejmutí:    8.2.2016

Finanční úřad Liberec - Kdo by neměl zapomenout do 1.2.2016 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 18.1.2016

Datum sejmutí:    2.2.2016

Finanční úřad Liberec - Rozšíření úředních hodin pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016

Datum vyvěšení: 13.1.2016

Datum sejmutí:    2.2.2016

Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Datum vyvěšení: 9.12.2015

Datum sejmutí:   1.2.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 14.1.2016

Datum sejmutí:   29.1.2016

Vyhlášení záměru o prodeji nemovitosti v majetku obce

pozemky p.p.č. 489/4 kú Javorník
pozemky p.p.č. 4/1, 4/2, a st.3 kú Proseč p.J.

Datum vyvěšení: 13.1.2016

Datum sejmutí:   28.1.2016

Informace SKS Jablonec o výsypu popelnic od 1.1.2016

Rok 2015 končí 53. tj. lichým týdnem a nový rok 2016 začíná 1. tj. opět lichým týdnem. Z tohoto důvodu bude od nového roku 2016 výsyp popelnic probíhat v liché týdny u čtrnáctidenního svozu a u kombinovaného svozu v letním období.

Datum vyvěšení: 7.12.2015

Datum sejmutí:   7.1.2016

Informace pro občany

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů 24.12. - 31.12.2015

Datum vyvěšení: 27.11.2015

Datum sejmutí:   4.1.2016

Informace - upřesnění postupu při vyřizování žádostí o doklady - občanské průkazy, pasy

Datum vyvěšení: 2.11.2015

Datum sejmutí:   4.1.2016

Výměna průkazů osoby se zdravotním pojištěním do 31.12.2015

Datum vyvěšení: 19.10.2015

Datum sejmutí:     4.1.2016

Pozvánka na semináře pro žadatele programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Datum vyvěšení: 27.10.2015

Datum sejmutí:   22.12.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč p.J.

ve středu 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 9.12.2015

Datum sejmutí: 17.12.2015

Návrh rozpočtu 2016 - Obec Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 27.11.2015

Datum sejmutí:   15.12.2015

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Datum vyvěšení: 22.10.2015

Datum sejmutí:   27.11.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

ve středu 25.11.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 18.11.2015

Datum sejmutí:   26.11.2015

Upozornění

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum vyvěšení: 10.9.2015

Datum sejmutí: 16.11.2015

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 14.11.2015
Javorník (u bývalé školy) 12:25 - 12:35 hod.
Proseč (u krámu) 14:45 - 14:55 hod.

Datum vyvěšení: 16.10.2015

Datum sejmutí:   16.11.2015

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod

Datum vyvěšení: 20.10.2015

Datum sejmutí:    5.11.2015

Vyhlášení záměru o prodeji nemovitosti v majetku obce

Datum vyvěšení: 19.10.2015

Datum sejmutí:     3.11.2015

Veřejná vyhláška

Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

Datum vyvěšení:  7.9.2015

Datum sejmutí: 26.10.2015

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Zákaz veškerého odběru povrchových vod

Datum vyvěšení: 27.7.2015

Datum sejmutí:   20.10.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

pondělí 12.10.2015 od 12:30 do 15:30 část obce Javorník, Horka

Datum vyvěšení: 18.9.2015

Datum sejmutí: 13.10.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 7.10.2015 od 17:00 v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 30.9.2015

Datum sejmutí:   8.10.2015

Očkování psů proti vzteklině - pátek 25.9.2015

16:15-16:25 Javorník, 16:30-16:45 Proseč

Datum vyvěšení: 8.9.2015

Datum sejmutí:  29.9.2015

Obecní úřad Proseč pod Ještědem

RUŠÍ OPATŘENÍ o převařování vody a šetření s vodou. Vodu můžete používat k pití bez převaření. Rozbory vody jsou v pořádku. Děkujeme občanům, že šetřili s vodou.

Datum vyvěšení: 7.9.2015

Datum sejmutí:  22.9.2015

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. III/2787 a II/278 v úseku Hodkovice n.M.-Český Dub

v neděli 20.9.2015 od 9:30 do 14:00 hodin

Datum vyvěšení: 14.9.2015

Datum sejmutí:   21.9.2015

Výzva

Na základě provedených rozborů pitné vody žádáme občany, aby používali pitnou vodu ke konzumaci pouze po převaření.

Datum vyvěšení: 27.8.2015

Datum sejmutí:    7.9.2015

 Soubory ke stažení:

Oznámení

Z důvodu vážného nedostatku vody ve vodojemu na Proseči žádáme občany obce Proseč a Domaslavice, aby šetřili s vodou, omezili zalévání, napouštění bazénů !!!
Platí od 18.8.2015 do odvolání.

Datum vyvěšení: 18.8.2015

Datum sejmutí:    7.9.2015

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 2/2015

Zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Datum vyvěšení: 19.8.2015

Datum sejmutí:    3.9.2015

Veřejná vyhláška

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Datum vyvěšení: 27.7.2015

Datum sejmutí:   26.8.2015

Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 1/2015

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Datum vyvěšení: 11.8.2015

Datum sejmutí:   19.8.2015

Vyhlášení záměru o prodeji nemovitosti v majetku obce

Datum vyvěšení: 3.8.2015

Datum sejmutí: 18.8.2015

Oznámení

Oprava venkovního vedení: 2.3.2015 - 15.8.2015

Datum vyvěšení: 26.1.2015

Datum sejmutí:   17.8.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

středa 15.7.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 8.7.2015

Datum sejmutí: 16.7.2015

Oznámení

společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Proseč pod Ještědem

Datum vyvěšení: 13.5.2015

Datum sejmutí:   29.6.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

ve středu 24.6.2015 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 17.6.2015

Datum sejmutí:   25.6.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Datum vyvěšení:  1.4.2015

Datum sejmutí:  23.6.2015

Závěrečný účet DSO Podještědí za rok 2014

Datum vyvěšení:  4.6.2015

Datum sejmutí:  22.6.2015

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Javorník-Horka v úterý 16.6.2015 od 7:00 do 12:00 hodin

Datum vyvěšení:  3.6.2015

Datum sejmutí:  17.6.2015

Nové smlouvy na hrobová místa

platné od 1.7.2015

Datum vyvěšení: 14.5.2015

Datum sejmutí:   16.6.2015

Závěrečný účet Obce Proseč pod Ještědem za rok 2014

Datum vyvěšení: 26.5.2015

Datum sejmutí:   10.6.2015

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro LK - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2015

Datum vyvěšení: 30.4.2015

Datum sejmutí:     2.6.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Proseč pod Ještědem

ve středu 27.5.2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Datum vyvěšení: 20.5.2015

Datum sejmutí:   28.5.2015

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

sobota 16.5.2015 - Javorník (u bývalé školy) 12:25-12:35
Proseč (u krámu) 14:45-14:55

Datum vyvěšení: 16.4.2015

Datum sejmutí:   18.5.2015

Informace pro občany - březen 2015

Třídění odpadů

Datum vyvěšení: 20.3.2015

Datum sejmutí:     4.5.2015


sitemap.xml   gt:0.553   login