Cena vodného

Cena vodného

Cena vodného

Cena vodného od 1.8.2015:    17,- Kč/m3

 

Schváleno usnesením č. 063/2015 dne 27.5.2015

 

Odečty vody se provádějí jednou ročně v měsíci červenci a srpnu.


sitemap.xml   gt:0.018   login