Centrum Kašpar

Centrum Kašpar

Naše obec se jako partner zapojila do projektu 50+ výhod rovných příležitostí, který realizuje liberecké občanské sdružení Centrum Kašpar. Toto sdružení již několik let poskytuje poradenství lidem, kteří obtížně získávají zaměstnání, a pořádá pro ně různé vzdělávací kurzy. Svými aktivitami prosazuje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce.

 

Jednou z aktivit je tzv. audit zaměstnaneckých potřeb, do kterého se v rámci výše zmiňovaného projektu zapojilo 6 firem. Cílem je využití potenciálu a zkušeností žen starších padesáti let, které budou proškoleny v poskytování mentoringu nově nastupujícím kolegům/yním. Ostatní zaměstnanci mohou využít benefit nárazové výpomoci v péči o člena rodiny nebo školení v oblasti aplikace rovných příležitostí do firemního prostředí.

 

Centrum Kašpar také poskytuje mzdový příspěvek na 4 nově vytvořená nebo upravená pracovní místa s flexibilní formou organizace práce. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky prostřednictvím OP LZZ.

 

www.centrum-kaspar.cz


sitemap.xml   gt:0.045   login