Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Řád veřejného pohřebiště obce Proseč pod Ještědem

Vyvěšeno : 22.10.2019

Rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Vyvěšeno dne: 28.2.2020

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

01/2019 Informace o 1. dotazník Kastrační program koček

                              2. dotazník Čerpání dotací z programu IROP

08/2019 Informace o subjektech Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.

Rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Vyvěšeno dne: 28.2.2019

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1/2018 Informace o 1. nákladech obce na zřízení štěrkové cesty

                              2. specifikace příjezdové komunikace k RD

                              3. řešení oznámení o změně využití pozemku

                              4. schválení ZO o údržbě komunikací

Rok 2017

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1/2017 Informace o třídění odpadu v obci
2/2017 Informace o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí
3/2017 Informace o odběru obalů a třídění odpadů z obalů
4/2017 Informace o sociálním bydlení v obci

Výroční zpráva za rok 2017


sitemap.xml   gt:0.097   login