Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rok 2018

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1/2018 Informace o 1. nákladech obce na zřízení štěrkové cesty

                              2. specifikace příjezdové komunikace k RD

                              3. řešení oznámení o změně využití pozemku

                              4. schválení ZO o údržbě komunikací

Rok 2017

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1/2017 Informace o třídění odpadu v obci
2/2017 Informace o stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí
3/2017 Informace o odběru obalů a třídění odpadů z obalů
4/2017 Informace o sociálním bydlení v obci

Výroční zpráva za rok 2017


sitemap.xml   gt:0.111   login