Poplatky

Poplatky

Poplatky

Poplatek za komunální odpad 2018 (OZV č.1/2011)

Splatnost poplatku:

  • poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2018
  • poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2018

                                                                                        - 2. splátka do 15.8.2018

  • poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2018

Poplatek za psa 2018

poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců

  • sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč

                           druhý a každý další pes 100,- Kč

  • splatnost poplatku: do 15.8.2018

 

Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: obec_prosecpj@volny.cz

Poplatek ze vstupného

  • ohlašovací povinnost 15 dní před konáním akce
  • sazba poplatku: 10% z vybraného vstupného
  • splatnost poplatku: do 15 dnů od skončení akce

Platba poplatků

  • na bankovní účet: 19321461/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno+adresa)
  • hotově: v kanceláři OÚ v úřední dny pondělí, středa (8-12h, 13-17h)

sitemap.xml   gt:0.03   login