Poplatky

Poplatky

Poplatky / Ceníky

Platba poplatků

na bankovní účet č. 19321461/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno+adresa)

 • v.s. pro platbu za odpady: 1340
 • v.s. pro platbu za psi: 1341
 • v.s. pro platbu za místní poplatek z pobytu (dle vyhlášky): 1345
 • v.s. pro platbu nájemného dle smlouvy s obcí: 36132131

nebo hotově: v kanceláři OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu (8-12h, 13-17h)

Poplatek za komunální odpad dle OZV č. 1/2019

Splatnost poplatku:

 • poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2020
 • poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2020

                                                                                          - 2. splátka do 15.8.2020

 • poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2020
 • při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)
 • výše poplatků se neměnila - shodné s rokem 2019 
 Soubory ke stažení:

Poplatek za psa 2020

poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců

 • sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč

                             druhý a každý další pes 100,- Kč

 • splatnost poplatku: do 15.8.2020
 • při platbě převodem na účet uvést v.s. 1341 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)

 

Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: obec_prosecpj@volny.cz

Poplatek ze vstupného

 • ohlašovací povinnost 15 dní před konáním akce
 • sazba poplatku: 10% z vybraného vstupného
 • splatnost poplatku: do 15 dnů od skončení akce

Ceník úhrad za zřízení služebnosti pozemku (věcné břemeno)

Ceník jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pozemku (věcného břemene) na pozemcích ve vlastnictví obce Proseč pod Ještědem.

Poplatek se hradí převodem na účet č. 19321461/0100 + V.S. 1361


Místní poplatek z pobytu dle OZV č. 05/2019

Platba za odběr pitné vody

Cena vodného platná od 1.8.2019:    22,- Kč/m3

 

Schváleno usnesením č. 087/2019 dne 1.7.2019

 

Odečty vody se provádějí jednou ročně v měsíci červenci a srpnu a na základě vystavené faktury se hradí hotově na pokladně OÚ nebo na účet č. 107-9008920267/0100


sitemap.xml   gt:0.019   login