Poplatky

Poplatky

Poplatky / Ceníky

Poplatek za komunální odpad 2019 dle OZV č. 1/2019

Splatnost poplatku:

 • poplatek nižší než 500,- Kč - do 15.4.2019
 • poplatek vyšší než 500,- Kč - ve dvou shodných splátkách - 1. splátka do 15.4.2019

                                                                                        - 2. splátka do 15.8.2019

 • poplatek možno zaplatit i jednorázově k 15.4.2019
 • při platbě převodem na účet uvést v.s. 1340 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)
 Soubory ke stažení:

Poplatek za psa 2019

poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců

 • sazba poplatku: jeden pes 50,- Kč

                           druhý a každý další pes 100,- Kč

 • splatnost poplatku: do 15.8.2019
 • při platbě převodem na účet uvést v.s. 1341 a do poznámky identifikovat plátce (jméno a adresa)

 

Žádáme občany, aby při úmrtí psa informovali Obecní úřad formou SMS na tel. 602771080, nebo e-mailem: obec_prosecpj@volny.cz

Poplatek ze vstupného

 • ohlašovací povinnost 15 dní před konáním akce
 • sazba poplatku: 10% z vybraného vstupného
 • splatnost poplatku: do 15 dnů od skončení akce

Platba poplatků

 • na bankovní účet: 19321461/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno+adresa)
 • v.s. pro platbu za odpady: 1340
 • v.s. pro platbu za psi: 1341
 • hotově: v kanceláři OÚ v úřední dny pondělí, středa (8-12h, 13-17h)

Ceník úhrad za zřízení služebnosti pozemku (věcné břemeno)

Ceník jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pozemku (věcného břemene)

na pozemcích ve vlastnictví obce Proseč pod Ještědem.


sitemap.xml   gt:0.027   login