Rekonstrukce kapličky

Rekonstrukce kapličky

Text zpracoval phdr. Jan Mohr, okresní konzervátor, pro Obecní úřad Proseč pod Ještědem

Doplnění zápisů týkající se kapličky se zvonicí
na obecním pozemku p. p.č. 43 v katastru Proseč pod Ještědem

Z vyhledaných písemných materiálů doslovně opisuji:
Číslo popisné 14:
  • Jméno obce a pozemku : Na obecním pozemku Proseč
  • Jméno kříže neb kapličky : Kaple k zavření *1
  • Popis též : Kaple Nejsvětější Trojice zasvěcená a sloužící spolu k zvonění „Ave Maria“
  • Nápis též : ---------
  • Založení tétéž a jméno zakladatele : zbudování neznámo, opravení se stalo roku 1826 a roku 1823
  • Posvěcení tetéž : V době restaurece
  • Nadace tetéž neb vydržování : Obec Proseč
  • Poznamenání : ---------
Na faře ve Světlé dne 13. června 1883 Fr. Hernych, farář
Vidi in visitatione die 22. Junii 1883 *2 Fr. Demel
Vidi in visitatione die 6. Maii 1904 – (podpis nečitelný)
Vidi in visitatione die 6. Julii 1913 – (bez podpisu)


Vzhledem k letopočtu první generální opravy v roce 1826 lze skutečně usuzovat, že kaple byla vystavěna patrně ve 2. polovině 18. století. Na upřesnění letopočtu vystavění výše uvedené kapličky se zvonicí se stále pracuje.


Použité materiály:
Visitace, farnost Světlá pod Ještědem
Soupis křížů, kaplí a soch dosud stojících v Proseči

*1 míní se kaple uzavíratelná dveřmi
*2 „viděl jsem při biskupské visitaci dne 22. června 1883“

Fotografie z probíhající rekonstrukce:


Fotografie z probíhající rekonstrukce:
Fotografie z probíhající rekonstrukce:
Fotografie z probíhající rekonstrukce:
Fotografie z probíhající rekonstrukce:
Fotografie z probíhající rekonstrukce:
Fotografie z probíhající rekonstrukce:
Fotografie z probíhající rekonstrukce:

Dokončení opravy kapličky 2005:


Dokončení opravy kapličky 2005:
Dokončení opravy kapličky 2005:
Dokončení opravy kapličky 2005:

sitemap.xml   gt:0.166   login