Smlouvy o dodávce pitné vody

Smlouvy o dodávce pitné vody

Smlouvy o dodávce pitné vody

Smlouvy o dodávce pitné vody jsou platné od 1.8.2015. Schváleno usnesením č. 062/2015 dne 27.5.2015.

                                      

Smlouvy jsou ke stažení na webových stránkách: http://www.ppj.cz/dokumenty-stazeni nebo k vyzvednutí na OÚ v úřední dny. Tel. 602 771 080, E-mail: obec_prosecpj@volny.cz


sitemap.xml   gt:0.038   login