Úřední deska obce Proseč pod Ještědem

Úřední deska obce Proseč pod Ještědem

Volby do zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Datum vyvěšení: 21.8.2018

Oznámení hejtmana Libereckého kraje - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

platí pro území okresů Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou od 14 hodin 20.8.2018

Datum vyvěšení: 20.8.2018, 17:00 hodin

Krajský úřad Libereckého kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Datum vyvěšení: 10.7.2018

Datum sejmutí:   27.8.2018

Stanovení počtu zastupitelů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022

Datum vyvěšení: 18.6.2018

Rozpočtové změny 2018/2

Datum vyvěšení: 18.6.2018

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu

Datum vyvěšení: 12.6.2018

Datum sejmutí:   12.9.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Podještědí za rok 2017

Datum vyvěšení: 6.6.2018

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum vyvěšení: 23.5.2018

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.8.2016

Datum vyvěšení: 16.9.2016

Datum sejmutí:   17.9.2026


sitemap.xml   gt:0.078   login