Úřední deska obce Proseč pod Ještědem

Úřední deska obce Proseč pod Ještědem

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání- o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "Vedení 400kV V451/448,TR Babylon - TR Bezděčín"

Datum vyvěšení: 17. 7. 2019

Datum sejmutí: 28. 8. 2019

Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín

Datum vyvěšení: 24. 7. 2019

Datum sejmutí: 28. 8. 2019

Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Datum vyvěšení: 9. 8. 2019

Datum sejmutí: 26. 8. 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Datum vyvěšení: 5. 8. 2019

Rozpočtové změny 2019/1

Datum vyvěšení: 2. 7. 2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Datum vyvěšení: 4. 4. 2019

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

ÚZSVM - nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.2.2019

Datum vyvěšení: 8.3.2019

Datum sejmutí: 1.1.2024

ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Datum vyvěšení: 7.9.2018

Datum sejmutí: 31.12.2019


sitemap.xml   gt:0.029   login