Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení zastupitelstva obce

Usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce v úřední dny pondělí a středa (8-12h, 13-17h)


sitemap.xml   gt:0.015   login