Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce

Zápisy ze schůzí zastupitelstva obce

Zápisy z jednání zastupitelstva z období před květnem 2018 jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty obce v úřední dny pondělí a středa (8-12h, 13-17h)


sitemap.xml   gt:0.062   login