Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kontrola-čištění komínů 30.5.-31.5.2024
31
Kontrola-čištění komínů 30.5.-31.5.2024
1
Prodej nosných kuřic - sobota 1.června 2024
2
DĚTSKÝ DEN - neděle 2.6.2024
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie obce > O výstavbě vodovodu v obci

O výstavbě vodovodu v obci

 V naší obci ještě počátkem minulého století převážná část obyvatel měla studny vlastní, některé byly společné pro více lidí. Dále byly zdrojem pitné vody chráněné studánky s čistou pramenitou vodou. V některých případech se odebírala dokonce volně tekoucí voda z potoka či strouhy. V té době ještě nebyla voda znehodnocována chemickými látkami, u tekoucí vody mohla její kvalitu ovlivnit jen nepřízeň počasí. Dle známých dokladů byl první vodovod na Proseči vybudován v roce 1925 a to z důvodů, že v následujícím roce 1926 se začala stavět sokolovna, a tak na tuto stavbu bylo třeba zajistit dostatek vody. Majitel domu čp.23 pan Josef Škoda (listonoš) nechal pořídit vodovod z pramene, který měl na zahradě. Dalším třem sousedům přes jejichž pozemky bylo nutno vést hlavní potrubí byly rovněž napojeny přípojky a tím sloužil vodovod pro čtyři budovy.

Další vodovod byl vybudován v roce 1928 a to z pramene, který vytékal z pastviny majitelů manželů Pavlových (čp.21). Voda z tohoto pramene vytékala struhou dolní částí obce, a tak se 27 majitelů domů dohodlo s majiteli pastviny, zda by si mohli zřídit vodovod. Došlo ke vzájemné dohodě mezi majiteli a uchazeči, kteří ustavili vodní družstvo. Byla uzavřena řádná smlouva u notáře Zatloukala v Českém Dubě dne 18.srpna 1928. Manželům Pavlovým uchazeči zaplatili za služebnost jednou pro vždycky dva tisíce korun. Náklady na materiál, položení hlavního potrubí, vodojem a další potřebné zařízení včetně nutných oprav uhradí uchazeči stejným dílem. Odbočky od hlavního potrubí k domu si každý zajistí na svůj náklad. Ještě téhož roku se začalo na výkopech hlavního potrubí, které si uchazeči zajistili sami, tehdy ještě krumpáčem a lopatou. Odborné řemeslné práce včetně materiálu zajistila pumpařská a instalatérská firma Slavík z Turnova a Mizera z Dlouhého Mostu. Na podzim již byl vodovod v provozu. Do roku 1933 se napojili ještě další čtyři majitelé nových domů. Celkem odebíralo vodu 31 nemovitostí. Po roce 1945 se stále spotřeba zvyšovala, proto bylo nutné hledat další zdroj vody. V roce 1969 byl pramen posílen z prameniště potoka. I přesto se vyskytly potíže, neboť potrubí bylo již staré a často se muselo opravovat. Začátkem sedmdesátých let tehdejší JZD začalo stavět v horní části Domaslavic několik domků, spotřeba vody ještě více stoupala.
V roce 1982 Občanský výbor projednával přípravu na vybudování úplně nového veřejného vodovodu a byly zhotoveny potřebné plány. Dva nové vodojemy se začaly stavět v roce 1984 a byla položena část hlavního potrubí pouze jižním směrem. Voda byla již z prameniště potoka. Na tento nový vodovod bylo zapojeno jen několik domů, kde měli majitelé s vodou největší potíže. Ostatní spotřebitelé odebírali vodu prozatím ze starého posíleného vodovodu. Když se obec koncem roku 1990 znovu osamostatnila, tak hlavním úkolem nového obecního zastupitelstva bylo dokončení vodovodu pro větší část obce. Hlavní práce za pomoci mechanizace začaly v roce 1992, pokračovalo se v pokládání hlavního potrubí směrem východním a kam jen bylo možno vodu zajistit. A tak se postupně napojovali další zájemci a celá akce byla ukončena v roce 1994, takže nynější veřejný vodovod čítá kolem 80-ti odběratelů, což je většina obce. Starý vodovod byl zrušen.
V Javorníku první vodovod zřizovalo v roce 1975 JZD do odchovny skotu. Občané stále byli odkázáni bud' na vodu z vlastní studny nebo chodily k obecním pumpám (jedna byla u hasičské zbrojnice a druhá u čp. 18). Teprve v roce 1991 se začalo s vodovodem v domech nad silnicí kolem školy a v dalších letech se zaváděl do ostatních popisných čísel. Do roku 1995 až na některé výjimky byla zavedena voda do celé osady. V současné době vlastní a spravuje veřejný vodovod stále obec Proseč pod Ještědem.

Do obecní kroniky zapsal kronikář Bohuslav Bína.